woensdag 16 januari 2019 | week 03
Home » fbpost » Presentatieavond over geluidsreductie HSL

Presentatieavond over geluidsreductie HSL

Presentatieavond over geluidsreductie HSL

Lansingerland – Op woensdag 5 september wordt om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een presentatieavond voor gemeenteraadsleden gehouden over de aanpak van de geluidsoverlast die door de HSL wordt veroorzaakt. ProRail nodigt omwonenden met een aan hen persoonlijk geadresseerde brief uit hierbij ook aanwezig te zijn, zodat ze kennis kunnen nemen van de plannen.

Freek J. Zijlstra

Voorzieningen om de geluidsoverlast die door de HSL wordt veroorzaakt te beperken, blijken op sommige plaatsen onvoldoende of geheel afwezig te zijn. Voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld heeft op 1 oktober 2015 voor het gehele traject een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Daarvan is € 38 miljoen voor het traject in Lansingerland bestemd.
Op 6 december 2017 hebben Simon Fortuyn namens het college van b. en w. van Lansingerland, Heidi Boussen namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Menno van der Ploeg namens ProRail, Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL en Arnold Hornung namens Infraspeed Maintenance een document ondertekend waarin is vastgelegd wat de volgende stap in geluid beperkende maatregelen moet zijn. Deze partijen werken sindsdien in co-realisatie met elkaar samen. ProRail is belast met de uitvoering en onderzoekt momenteel welke maatregelen noodzakelijk zijn en binnen het afgesproken budget passen.

Panorama ramen

De fouten die bij de aanleg van de HSL zijn gemaakt, zijn inmiddels in kaart gebracht en per locatie wordt de beste oplossing gerealiseerd. Dat betekent dat sommige geluidschermen absorberend worden gemaakt; op andere plaatsen is verhoging of verlenging van de huidige schermen nodig. Het ontwerp is aan kwaliteitseisen gebonden en het moet in harmonie met de omgeving zijn. Daarop zien de Rijksadviseur Infrastructuur en Stad en de Spoorbouwmeester nauwlettend toe.
Jos van den Hende, adviseur Bureau Spoorbouwmeester zegt hierover: “Vanuit de trein kun je op hoge snelheid het mooie landschap aan je voorbij zien trekken. We willen voorkomen dat bewoners van de dorpen en steden langs de HSL last hebben van het geluid. We hebben als oplossing het panoramaraam bedacht; daarin zijn glaspanelen aangebracht. Dat zorgt voor uitzicht en daglicht. De panelen blijven spiegelend en licht achterover hellend, zodat je de mooie Hollandse luchten gereflecteerd ziet.” TNO heeft de geluidsreductie van deze panoramaramen berekend en er wordt nog aan de optimalisatie gewerkt, zodat het wat Lansingerland betreft dan aan de beoogde eisen kan voldoen.
Het is inmiddels wel zo ver dat omwonenden geïnformeerd kunnen worden. Dat gebeurt dus op woensdag 5 september a.s. Wat daadwerkelijke plaatsing van de geluidschermen betreft zal het geduld van omwonenden nog even op de proef worden gesteld. Als alles volgens planning verloopt, wordt eind 2019 / begin 2020 met het absorberend maken en plaatsen van nieuwe geluidschermen begonnen.

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie