maandag 22 oktober 2018 | week 43
Home » Algemeen » Smakelijk wervingsfeest KBO Bleiswijk

Smakelijk wervingsfeest KBO Bleiswijk

Smakelijk wervingsfeest KBO Bleiswijk

Bleiswijk – De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afdeling Bleiswijk organiseerde vrijdagavond 27 juli voor de eerste maal een wervings- en kennismakingsbarbecue voor leden en aspirant leden.

Een uur van te voren waren bestuurders van de KBO en cateringbedrijf Paddock druk doende om de mooie pastorietuin achter de r.k. kerk aan de Hoefweg een uitstraling te geven die paste bij de doelstelling van de organisatoren. Er ontstond een situatie die deed denken aan een typisch Italiaans tuinfeest waar de 40 deelnemers zich helemaal thuis voelden. Na een welkom en informatieve woorden over wat redenen kunnen zijn om lid te zijn/worden van een ouderenbond en onder begeleiding van toepasselijke klanken van accordeonist Klaas van Schie werd door alle aanwezigen een heerlijk glas wijn of bier gedronken. Het was ook de afsluiting van een van de warmste dagen ooit. Men liet zich dit glas dus heel goed smaken. Vanwege die warmte werden enkele tenten opgezet om beschutting te bieden aan de aanhoudende en krachtige zonnestralen.
Cateringbedrijf Paddock had een uitstekende en gevarieerde BBQ samengesteld wat alle aanwezigen zich heerlijk liet welgevallen. Helaas liet de aangekondigde en veel besproken maansverduistering zich niet zien. Teleurgesteld? Nee zeker niet… het had geen enkele invloed op de goede sfeer die er ontstond want naast de mooie accordeonklanken was er ook goede muziek uit vervlogen tijden. Met een zeer tevreden gevoel van de organisatoren en deelnemers kon deze BBQ vlak voordat het donker werd worden beëindigd. De doelstelling was meer dan bereikt en besloten is om dit leuke initiatief tot een jaarlijkse traditie op te nemen in het jaarprogramma van de KBO Bleiswijk.
Lid worden van deze ouderenbond is al mogelijk vanaf 50 jaar. Voor deze doelgroep is er een zeer interessant jaarprogramma. In september gaan de tweewekelijkse bijeenkomsten op de dinsdagmiddag weer van start.
Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met het secretariaat van KBO Bleiswijk via lia-elshout@kpnmail.nl.

Check Also

Franse avond in theater ’t Web met film en muziek

Bleiswijk - Zaterdagavond 3 november heerst er een Franse sfeer in Theater 't Web. Dan wordt in het kader van 'Film Plus' de filmhuisklassieker Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) vertoond. Voor en na de film is er een optreden van chansonnière Diana van der Bent.

Geef een reactie