maandag 18 februari 2019 | week 08
Home » Lezersschrijven » Reactie op brief groot onderhoud

Reactie op brief groot onderhoud

Sinds Staatsbosbeheer het in Recreatiegebied de Rottemeren de regie heeft overgenomen, lijkt ons ‘bos’ er niet mooier op te worden. De intimiteit rondom de paden/paadjes is volledig verdwenen door brede stroken aan weerszijden volkomen kaal te slaan en kaal te houden. Waar paadjes elkaar kruisen zijn enorme open plekken uitgehakt, alsof wij op honderden meters afstand snelverkeer moeten kunnen zien naderen!
En dan hebben we het nog niet gehad over de gigantische preventieve ruiming die nog gepland staat: Wanneer je in het bos loopt en de rode stippen telt dan vraag je je werkelijk af wat er nog van overblijft; en niet alleen die essen (ziekte) maar ook schitterende markante gezonde bomen van andere rassen staan aangestipt om te worden gerooid, vaak ook langs paden en op kruisingen/hoeken waar ze niemand in de weg staan (arbitrair!?).
Gekscherend opgemerkt: Blijven er ook nog wat bomen staan, of kijken wij vanuit onze woningen straks weer gewoon tegen Zevenhuizen aan? En dient restaurant Meerenbos de naam binnenkort wellicht te wijzigen in ‘Weergeenbos’ of ‘Meerenhierendaareenverdwaaldeboom’?
Is het niet mogelijk deze rigide operatie bomenkap meer gefaseerd uit te voeren, want ook vele essen staan er nu nog prima bij!

Peter Groen
betrokken/bezorgde burger en bomenfluisteraar
Bleiswijk

_____________________________________________________________________

We kunnen ons voorstellen dat mensen schrikken van alle boswerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom. Graag vertellen we waarom we dit doen. De Bleiswijkse Zoom is een vochtig gebied. Doordat de begroeiing dicht langs de paden stond en er soms zelfs overheen groeide, kon er geen licht bij de ondergrond komen en ontstonden er plassen, waardoor de paden geregeld vochtig en slechter begaanbaar werden. Nu hebben we langs de paden meer ruimte gecreëerd, waardoor de ondergrond droger wordt, de bomen langs de rand natuurlijker kunnen groeien en er in de berm meer kruiden en bloemen kunnen groeien. De ruimte biedt bovendien meer zicht en diepte en het is veiliger.
We kiezen ervoor om alle zieke essen in één keer te kappen en dit te combineren met regulier bosonderhoud. We willen namelijk de rust in het gebied zo min mogelijk verstoren, dat is beter voor de natuur en prettiger voor de recreant. Het is ook veiliger, want zieke essen kunnen omvallen. We halen ook de zieke essen weg die er ogenschijnlijk nog goed bij staan, omdat de ervaring geleerd heeft dat die ook dood gaan. Voor het reguliere bosonderhoud kappen we bomen, bijvoorbeeld populieren die aan het eind van hun levensduur zijn, zodat anderen de ruimte krijgen om te groeien en de bosstructuur verbetert. Helaas duurt het een paar jaar, maar op termijn hebben we meer gemengde bossen met een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw. Daarmee vergroten we de biodiversiteit en verkleinen we de kans op ziektes.

Recreatieschap Rottemeren/Staatsbosbeheer

Check Also

Hartelijk dank!

Veelal fiets ik met onze gehandicapte dochter van vrijdag t/m zondag door het recreatiegebied of …

Geef een reactie