woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » fbpost » Presentatie plannen Duurzame Vogelbuurt

Presentatie plannen Duurzame Vogelbuurt

Presentatie plannen Duurzame Vogelbuurt

Berkel en Rodenrijs – De riolering in de Vogelbuurt van Berkel en Rodenrijs moet vervangen worden. Dat brengt met zich mee dat de straten en trottoirs open komen te liggen. Meteen een kans om de hele Vogelbuurt op de schop te nemen en zo een duurzame ‘plus’ op het vervangen van het riool te realiseren.

Peter Tetteroo

De gemeente stelde een budget van 300.000 euro beschikbaar en men ging aan de gang met tekenen, bedenken, overleggen. Het moesten plannen ‘van de buurt, voor de buurt, door de buurt’ zijn. Iedereen kon meedoen en de gemeente faciliteert. De plannen werden onlangs op het gemeentehuis door de bedenkers gepresenteerd.

De zes plannen

De bedenkers presenteerden hun plannen in door hen zelf, met de smartphone, gemaakte filmpjes. Plan 1. Aansprekende speelplekken in de wijk. Plan 2. AED/EHBO in de Vogelbuurt. Plan 3. Burendag. Plan 4. Ontmoetingshuis in de Vogelbuurt. Plan 5. Tiny Forest. en plan 6. Vogelparadijs.

Verschillende plannen vertonen raakvlakken, omdat ze over meer groen/natuur in de wijk gaan. Het verbinden van groenstroken over het water met een bruggetje of touwenbrug. Het planten van 600 bomen op een kleine oppervlakte (Tiny Forest) om de kinderen meer in contact met de natuur te brengen. Gezellig met je buren picknicken in het groen (burendag). In de groenstroken, in combinatie met waterpartijen en een houten vlonder, aansprekende speelplekken voor de kinderen scheppen. Veel groen in de wijk, ook bij de woonhuizen in de tuinen, trekt vogels aan. (kool- en pimpelmezen, vinkjes, mussen, groenling, roodborstjes, winterkoninkjes, etc.). Aan het eind van het hele project krijgen alle bewoners een vogelhuisje, voederplank, of iets dergelijks cadeau (vogelparadijs). Daarnaast pleitte intensivist Louise Urlings-Strop voor het plaatsen van een AED (Automatische Externe Defibrillator) op een centrale plek in de buurt. In combinatie met het geven van een EHBO cursus leren buurtbewoners levens redden van buurtbewoners. Hoe mooi is dat? Het zou goed zijn om een ontmoetingshuis voor jong en oud te hebben in de buurt. Daar kunnen de mensen een kaartje leggen, schaken, gamen, muziek maken, de EHBO cursus volgen i.v.m. de AED, samen creatief bezig zijn. Men bedacht dat het uit praktische overwegingen handig is om hiervoor het gebouw aan de Anthuriumsingel te gebruiken. Weliswaar aan de overkant van de Vogelbuurt, maar als mensen uit de Bloemenbuurt ook meedoen verhoogt het de feestvreugde nog meer.

Uitvoering

Wethouder Simon Fortuyn zei het mooi te vinden dat bewoners zelf de regie in hun eigen buurt konden voeren en sloot de avond af met de bekendmaking dat het college voornemens is alle zes de projecten met daadwerkelijke uitvoering te honoreren in co-creatie met de gemeente en wijkpartners. In 2019 starten de werkzaamheden en ergens in 2020 zijn de eindresultaten voor iedereen zichtbaar. Een inwoner gaf als reactie: “Wat fijn dat er wat nieuws gaat gebeuren in de buurt, iets positiefs.”

Check Also

Willem van der Kooij loopt 100ste halve marathon

Lansingerland/Oude Leede - Hij is er ook nu weer bij: Willem van der Kooij (62) uit Oude Leede loopt zondag 9 september de Halve Marathon Oostland, zijn 100ste halve marathon! Nadat hij eerst vijfentwintig jaar keeper was bij onder meer voetbalvereniging CVV Berkel, daagde zijn zoontje Jelle die toen zeven jaar was hem uit wie er het eerst bij een bepaald punt zou zijn. "Ik dacht: 'Die loop ik er wel even uit', maar dat pakte anders uit, want hij won!" John Hofman