zaterdag 21 juli 2018 | week 29
Home » Heden & Verleden » Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek
Handgeknoopt (44.000 knopen) wandtapijt groot 115 x 185 cm voorstellende het raadhuis uit 1909 aan de Dorpsstraat. In 1982 en 1983 vervaardigd door een aantal dames voor het nieuwe gemeentehuis aan de Bergweg-Noord.

Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek

In deze aflevering (163) van Heden & Verleden een selectie van Hoekse objecten die bewaard zijn gebleven.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek

Sinds 1 januari 2007 vormen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs de gemeente Lansingerland. Plaatsnaamborden herinneren ons nog aan Bergschenhoek. Zo ook een aantal Hoekse objecten die bewaard gebleven zijn. Nu in bezit van de gemeente Lansingerland, de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” of in particuliere handen. In dit artikel een selectie van die Hoekse herinner(d)ingen. Wat helaas ontbreekt bij de bewaard gebleven zaken is een hardstenen gemeentewapen van 50 x 70 cm. Dat zat in de voorgevel van het oude raadhuis uit 1909 aan de Dorpsstraat. De wapentegel kreeg later een plek in de stoep voor het gemeentehuis aan de Bergweg-Noord, maar bleek op een zeker moment verdwenen.

Check Also

LTV Bleiswijk viert 50-jarig bestaan

Het was in mei 1968 dat enkele Bleiswijkers het initiatief namen een tennisvereninging in Bleiswijk op te richten. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 24 mei in het Parochiehuis en was tevens de oprichtingsvergadering waarbij het voorlopig bestuur werd gepresenteerd. De gemeente drong ook aan op de oprichting, omdat men graag één aanspreekpunt wilde hebben.