zondag 18 november 2018 | week 46
Home » Heden & Verleden » Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek
Handgeknoopt (44.000 knopen) wandtapijt groot 115 x 185 cm voorstellende het raadhuis uit 1909 aan de Dorpsstraat. In 1982 en 1983 vervaardigd door een aantal dames voor het nieuwe gemeentehuis aan de Bergweg-Noord.

Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek

In deze aflevering (163) van Heden & Verleden een selectie van Hoekse objecten die bewaard zijn gebleven.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek

Sinds 1 januari 2007 vormen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs de gemeente Lansingerland. Plaatsnaamborden herinneren ons nog aan Bergschenhoek. Zo ook een aantal Hoekse objecten die bewaard gebleven zijn. Nu in bezit van de gemeente Lansingerland, de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” of in particuliere handen. In dit artikel een selectie van die Hoekse herinner(d)ingen. Wat helaas ontbreekt bij de bewaard gebleven zaken is een hardstenen gemeentewapen van 50 x 70 cm. Dat zat in de voorgevel van het oude raadhuis uit 1909 aan de Dorpsstraat. De wapentegel kreeg later een plek in de stoep voor het gemeentehuis aan de Bergweg-Noord, maar bleek op een zeker moment verdwenen.

Check Also

In het Polderbestuur zaten uitsluitend ‘grootgrondbezitters’

We fietsen allemaal wel eens langs Het Polderhuis, gelegen aan de Bergweg-Noord 1 in Bergschenhoek. Dat monumentale pand kent inmiddels een hele geschiedenis, maar onbewust rijst de vraag: waarom is Het Polderhuis destijds gebouwd en welke functie had het? Waarom was er een Polderbestuur nodig? De Heraut sprak met twee mensen die er heel veel vanaf weten: Ton Buurman, bestuurslid en Herman Moes, oud-bestuurslid van de historische vereniging Den Berchsen hoeck.

Geef een reactie