woensdag 16 januari 2019 | week 03
Home » fbpost » Lansingerland, straks topgemeente als het om dienstverlening gaat

Lansingerland, straks topgemeente als het om dienstverlening gaat

Lansingerland, straks topgemeente als het om dienstverlening gaat

Lansingerland – De dienstverlening van de gemeente Lansingerland moet beter dan nu het geval is, vindt burgemeester Pieter van de Stadt. De burgemeester wil in de top van de gemeenten in Nederland meedraaien en staat aan het roer van de cultuuromslag die daarvoor nodig is. Hem is gevraagd of hij personeelszaken in zijn portefeuille wil nemen en dat wil hij ook graag.

Peter Tetteroo

De gemeente zal anders dan voorheen met vragen omgaan van inwoners, bedrijven, verenigingen, vrijwilligers organisaties, vragen van alle Lansingerlanders. Pieter van de Stadt, in WK termen: “We hebben allemaal sterspelers, maar dat wil niet zeggen dat we ook automatisch een goed elftal vormen. Ik wil dat we een goed elftal met goede spelers hebben die elkaar versterken. In het verleden verkochten wij te vaak een ‘nee’ of een ‘daar gaan wij niet over’. Dat moeten we omdraaien. We verkopen in eerste instantie geen ‘nee’ meer, maar als er een vraag komt gaan we meedenken. Samen onderzoeken wat er mogelijk is. Samen iets moois tot stand brengen. Kijk, er blijven natuurlijk altijd zaken waar we niet op in kunnen gaan, zaken die bij wet geregeld zijn zullen we niet negeren. Maar er is daarnaast veel mogelijk als wij als gemeente een open houding naar de burgers hebben.”

Handhaven of er samen uit komen

De burgemeester geeft een recent voorbeeld van een groot bedrijf binnen Lansingerland dat niet aan de brandweervoorschriften voldeed. De gemeente had daar kunnen handhaven en het bedrijf was dan misschien over de kop gegaan. Van de Stadt: “In dit geval hebben we de botte bijl van handhaven niet gebruikt, maar zijn we samen met de eigenaar om de tafel gegaan en hebben we met elkaar oplossingen bedacht met als uitkomst dat de brandveiligheid op orde komt en het bedrijf blijft draaien. Bovendien is zo’n traject interessant voor beide partijen. Je leert van elkaar, die kennis gebruik je voor toekomstige gevallen. Dat is precies wat we willen. Er samen beter uitkomen. Goed voor het bedrijf, goed voor het gemeentelijk apparaat en goed voor Lansingerland.

De organisatie verandert

De ambtelijke organisatie verandert van structuur. Er zal gewerkt worden met teammanagers die een groep ambtenaren aansturen. Verantwoordelijkheden worden dieper in de organisatie gelegd. Van de Stadt: “Het betekent wel dat je er zin in moet hebben om deze nieuwe manier te werken. Daarom hebben we vanaf het begin af aan alle medewerkers betrokken bij de voorgenomen omslag. Er is meegedacht, meegesproken en meegeluisterd van alle kanten. Dat maakt dat onze mensen betrokkenheid voelen met de nieuwe werkwijze. Het kan ook dat je geen zin hebt om zo te gaan werken. Er was bijvoorbeeld een medewerker die juist graag op de inhoud wilde blijven werken in plaats van meer op de managementkant, daarom heeft hij een nieuwe werkkring gezocht. We nemen 2018 nog voor de invulling van de nieuwe organisatie en vanaf 1 januari 2019 moet het stap voor stap merkbaar zijn.”

Naar tevredenheid wonen

De burgemeester verwacht dat de gehele cultuuromslag iets van drie jaar in beslag zal nemen en alle genoemde partijen gaandeweg merken dat het echt anders is geworden. Dat je terecht kunt bij de gemeente met je vragen en opmerkingen. Van de Stadt: “Ik vind ook dat we veel meer ‘buiten’ moeten zijn. De straat op, mensen ontmoeten, bedrijven opzoeken, gesprekken aangaan. Daar ligt de vraag. We moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor iedereen. Simon Fortuyn heeft deze werkwijze al ingezet in zijn vorige raadsperiode en nu gaan we er met volle kracht en enthousiasme mee verder. Bij toekomstige onderzoeken naar de tevredenheid van de inwoners van Lansingerland staan we in de top. Iedereen moet hier naar volle tevredenheid kunnen wonen.

Check Also

SeniorWeb Lansingerland start met nieuw cursusseizoen

Lansingerland - Eind januari gaat SeniorWeb weer van start met het nieuwe cursusseizoen. Om iedereen kennis te laten maken met het brede aanbod wordt op dinsdag 15 januari de gratis toegankelijke informatie- en inschrijfdag gehouden over computer-, smartphone- en tabletcursussen en workshops.

Geef een reactie