zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Politiek » Mogelijk CO2 neutrale treinterminal in Bleiswijk

Mogelijk CO2 neutrale treinterminal in Bleiswijk

Mogelijk CO2 neutrale treinterminal in Bleiswijk

Ondernemers uit onder andere de glastuinbouw, logistiek en transport willen graag een volledig CO2 neutrale Railterminal voor goederen realiseren langs de A12 in Bleiswijk. Vanuit de railterminal kunnen de Duitse, Scandinavische, Oostenrijkse, Zuid-Europese en Chinese markten van (vers)product worden voorzien en zijn retourstromen verzekerd.

Het consortium en Holland Railterminal BV, dat ijvert voor de komst van de Holland RailTerminal (HRT) naar Bleiswijk, bestaan onder andere uit logistieke dienstverleners als Samskip Van Dieren, Visbeen, Stenaline, Gistworld en verladers als Combilo, Horticoop, Anthura, Bunnik Plants, Ammerlaan en andere bedrijven zoals Royal Lemkes, Railbrokerz.

Steun gemeente

Wethouder Glastuinbouw Albert Abee van de gemeente Lansingerland: “Vanuit de gemeente ondersteunen we het initiatief van harte. De HRT versterkt de huidige economie en zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid in Lansingerland en de regio. De RailTerminal levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen van de gemeente, regio en Nederland. De HRT stelt bedrijven daarnaast in staat om CO2 neutraal te transporteren, dat wordt door de consumenten ook steeds belangrijker gevonden.”
De HRT kan de eerste klimaatneutrale railterminal wereldwijd worden. De bedoeling is om deze klimaatneutrale vervoersketen te realiseren met een elektrische trein, elektrisch voor- en natransport én elektrische koeling, waarbij de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Daarbij gaat het om een zogenaamde Roll-on Roll-off terminal, geschikt voor alle type trailers, waardoor snel laden en lossen mogelijk is, belangrijk bij geconditioneerde producten.
Op dit moment doet de provincie Zuid-Holland onderzoek naar een geschikte vestigingslocatie voor een Railterminal in de provincie. Bleiswijk is naast Alphen aan den Rijn en Rotterdam één van de locaties die onderzocht wordt. Medio juli volgt een overleg met de provincie en de onderzoekbureaus om dit rapport te bespreken en een principebesluit te nemen.

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie