woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Mogelijk CO2 neutrale treinterminal in Bleiswijk

Mogelijk CO2 neutrale treinterminal in Bleiswijk

Mogelijk CO2 neutrale treinterminal in Bleiswijk

Ondernemers uit onder andere de glastuinbouw, logistiek en transport willen graag een volledig CO2 neutrale Railterminal voor goederen realiseren langs de A12 in Bleiswijk. Vanuit de railterminal kunnen de Duitse, Scandinavische, Oostenrijkse, Zuid-Europese en Chinese markten van (vers)product worden voorzien en zijn retourstromen verzekerd.

Het consortium en Holland Railterminal BV, dat ijvert voor de komst van de Holland RailTerminal (HRT) naar Bleiswijk, bestaan onder andere uit logistieke dienstverleners als Samskip Van Dieren, Visbeen, Stenaline, Gistworld en verladers als Combilo, Horticoop, Anthura, Bunnik Plants, Ammerlaan en andere bedrijven zoals Royal Lemkes, Railbrokerz.

Steun gemeente

Wethouder Glastuinbouw Albert Abee van de gemeente Lansingerland: “Vanuit de gemeente ondersteunen we het initiatief van harte. De HRT versterkt de huidige economie en zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid in Lansingerland en de regio. De RailTerminal levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen van de gemeente, regio en Nederland. De HRT stelt bedrijven daarnaast in staat om CO2 neutraal te transporteren, dat wordt door de consumenten ook steeds belangrijker gevonden.”
De HRT kan de eerste klimaatneutrale railterminal wereldwijd worden. De bedoeling is om deze klimaatneutrale vervoersketen te realiseren met een elektrische trein, elektrisch voor- en natransport én elektrische koeling, waarbij de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Daarbij gaat het om een zogenaamde Roll-on Roll-off terminal, geschikt voor alle type trailers, waardoor snel laden en lossen mogelijk is, belangrijk bij geconditioneerde producten.
Op dit moment doet de provincie Zuid-Holland onderzoek naar een geschikte vestigingslocatie voor een Railterminal in de provincie. Bleiswijk is naast Alphen aan den Rijn en Rotterdam één van de locaties die onderzocht wordt. Medio juli volgt een overleg met de provincie en de onderzoekbureaus om dit rapport te bespreken en een principebesluit te nemen.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.