donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » Politiek » Op de tenen

Op de tenen

Op de tenen

Lansingerland – In de vergadering van gemeenteraadscommissie Ruimte lag op dinsdag 19 juni jl. ter advisering aan de raad de vaststelling van het bestemmingsplan Hoekeindseweg 119. Punt van aandacht was de verkeersveiligheid in verband met een wegversmalling ter plaatse. In haar maiden speech als verantwoordelijk wethouder gaf Kathy Arends aan dat ze de situatie op locatie in ogenschouw had genomen. Bij het formuleren van vragen uit de commissie liet ze zich, nog maar twee dagen belast met deze portefeuille, terzijde staan door haar ambtenaren. Dat gold ook voor de behandeling van het voorbereidingsbesluit Wilderszijde. Hoewel wethouder Arends ogenschijnlijk geanticipeerd had op de stahoogte van het spreekgestoelte, leek het in de praktijk nog een beetje te hoog gegrepen. Een in hoogte verstelbare katheder zou een elegante oplossing zijn, maar dan gaat dat ten koste van de vastgelegde vormgeving van het interieur van de Raadzaal.

Check Also

Huurdersovereenkomst Cultuurfabriek getekend

Lansingerland - Samen met de huurders van De Cultuurfabriek aan de Groeneweg (voorheen 't Spectrum) in Bergschenhoek ondertekende wethouder Ankie van Tatenhove de huurdersovereenkomst. De Cultuurfabriek in Bergschenhoek is de locatie waar creatief talent zich ontwikkelt en versterkt.

Geef een reactie