dinsdag 18 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Op de tenen

Op de tenen

Op de tenen

Lansingerland – In de vergadering van gemeenteraadscommissie Ruimte lag op dinsdag 19 juni jl. ter advisering aan de raad de vaststelling van het bestemmingsplan Hoekeindseweg 119. Punt van aandacht was de verkeersveiligheid in verband met een wegversmalling ter plaatse. In haar maiden speech als verantwoordelijk wethouder gaf Kathy Arends aan dat ze de situatie op locatie in ogenschouw had genomen. Bij het formuleren van vragen uit de commissie liet ze zich, nog maar twee dagen belast met deze portefeuille, terzijde staan door haar ambtenaren. Dat gold ook voor de behandeling van het voorbereidingsbesluit Wilderszijde. Hoewel wethouder Arends ogenschijnlijk geanticipeerd had op de stahoogte van het spreekgestoelte, leek het in de praktijk nog een beetje te hoog gegrepen. Een in hoogte verstelbare katheder zou een elegante oplossing zijn, maar dan gaat dat ten koste van de vastgelegde vormgeving van het interieur van de Raadzaal.

Check Also

Eerste JobGroup succesvol afgesloten

Lansingerland - Maandag 9 juli jl. was de laatste en feestelijke bijeenkomst van de eerste JobGroup van JobHulpMaatje Lansingerland. De JobGroup bestaat uit zeven interactieve bijeenkomsten waarin de deelnemers met elkaar nadenken over onder andere de thema’s “Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe vind ik een baan die bij mij past?”.