donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » fbpost » Just do it!

Just do it!

Just do it!

Lansingerland – ‘Gewoon doen!’ was de aanbeveling van twee pitchers op de thema avond die door de Adviesraad Sociale Domein (ASD) Lansingerland werd georganiseerd over het rookvrij maken van terreinen waar veel kinderen komen.

De kans is zelfs zeer groot dat een aantal van de Lansingerlandse verenigingen over niet al te lange tijd hun rookvrije terrein lanceren. Daarmee maken we ook in Lansingerland een start met de ‘Rookvrije Generatie’ een generatie waarbij ieder kind dat nu geboren wordt, de kans moet krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan onder andere door een rookvrije omgeving, met goede voorbeelden om zich heen. Rookvrij opgroeien moet ook in Lansingerland vanzelfsprekend worden, aldus Jos Thewessen, voorzitter van de ASD.

Praktijkvoorbeelden

Dat dit belangrijk is blijkt uit de cijfers. 20.000 tabaksdoden per jaar. Kinderen blijken ook nog eens extra gevoelig voor deze verslaving. Daarom organiseerde de ASD deze thema avond. Na een pakkende en confronterende presentatie van Bart de Wolf (KWF Kankerbestrijding) over roken en het belang van een Rookvrije Generatie werden er drie inspirerende pitches gehouden met praktijkvoorbeelden. Peter Wind (directeur Wolfert Lyceum) trapte af en liet terecht niet onvermeld dat het Wolfert al sedert de start een rookvrij schoolterrein heeft. Als tweede een pitch van Robert Guis die onder het mom van ‘just do it!’ vertelde over het rookvrij maken van zijn voetbalclub RCL Leiderdorp. Gevolgd door een pitch van Annemiek Smulders, beleidsmedewerker van de gemeente Zoetermeer die met haar betoog een inkijk gaf hoe de gemeente Zoetermeer invulling geeft aan een Rookvrije Generatie.

Rookvrije generatie

Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in twee groepen met het accent op scholen en sportclubs om levendig en enthousiast te discussiëren hoe deze ook in Lansingerland rookvrij zouden kunnen worden gemaakt. Rosalie Huisman van de Hartstichting hielp hen met tips. Ze liet niet onverlet dat in Nederland enkele honderden sportverenigingen reeds geheel of gedeeltelijk rookvrij zijn.
Lansingerland bleek vooralsnog een nagenoeg blanco spot op de kaart die Bart de Wolf toonde van gemeenten in Nederland die inmiddels wel zijn gestart met het geven van invulling aan een Rookvrije Generatie. Na de plenaire discussie kon echter worden vastgesteld dat alle deelnemers ervan overtuigd waren dat ook Lansingerland op de “rookvrije generatiekaart” moet worden gezet en werd een voortvarende aanpak toegezegd.
Voorzitter Jos Thewessen greep deze eindconclusie aan om bij zijn dankwoord aan alle aanwezigen een zweetbandje uit te reiken met de opdruk “Lansingerland Rookvrij!”
Hij verzocht eenieder hiermee de boodschap van de themabijeenkomst nog breder en actiever te willen uitdragen. Ook beloofde hij namens de ASD aan de eerstvolgende sportclub, school of speeltuin in Lansingerland die helemaal rookvrij is een gratis rookvrij bordje, poster en spandoek die de ASD zelf zal komen ophangen.

Check Also

Concert at The Park krijgt tweede editie

Lansingerland - Na het grote succes van de eerste editie van Concert at The Park is besloten in 2019 weer een Concert at The Park te presenteren en wel op zaterdag 16 maart 2019. De line up is inmiddels bekend. Jan Smit, Glennis Grace, Coen en Sander (Radio 538), Django Wagner, Het Feestteam en dj Maurice zullen van de partij zijn en er samen met de bezoekers een groots feest van maken op het evenemententerrein (naast De Windas) in het Annie M.G. Schmidtpark.

Geef een reactie