zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Nieuws » De Bloemenbuurt spreekt aan

De Bloemenbuurt spreekt aan

De Bloemenbuurt spreekt aan

Lansingerland – In één van de eerste nieuwbouwwijken uit de beginjaren ’70 hebben bewoners een buurtvereniging opgericht. De eerste bijeenkomst met een kleine veertig bewoners vond dinsdag 12 juni jl. plaats. De initiatiefnemers hadden flink uitgepakt en kans gezien als sprekers wethouder Simon Fortuyn, veiligheidsadviseur Patrick Kolijn, wijkagente Annemiek Roos en wijkbeheerder Simon Lamens acte de présence te laten geven. Een goede en gezellige start om bewoners van een wijk samen op te laten trekken.

Freek J. Zijlstra

Egbert Muis en Sjaak van der Pluijm gaven mede namens initiatiefnemers Diane Sips, Peet Poley, Thijs van Alblas en Stephan de Bruin een idee wat een wijkvereniging te bieden heeft. Veel bewoners kennen hun directe buren nog wel, maar anderen in de straat of daarbuiten helemaal niet. Hoe kunnen we elkaar helpen en de wijk aangenaam en leefbaar houden?

Wijk op de schop

Welke problemen zijn er te verwachten als de wijk na 2020 op de schop gaat voor vervanging van de riolering en herinrichting? Wat zijn daarbij de wensen van de bewoners? Dan biedt de wijkvereniging een uitstekend platform om samen te werken met de gemeente.
Wethouder Simon Fortuyn heeft ook de komende vier jaren wijkgericht werken (burgerparticipatie) in zijn portefeuille. “Het gaat om nabuurschap, het kweken van betrokkenheid!”, aldus Fortuyn. De gemeente wil de bewoners serieus nemen en faciliteren. Bij de herinrichting moet het anders. Nu hebben veel bewoners twee auto’s en staan er bedrijfsbussen en soms kleine vrachtwagens. Er komt een gescheiden afwateringssysteem. ‘Minder stenen en meer groen’ is het werkmotto voor de komende jaren. Ook de bouw van een nieuw scholencomplex zal ingrijpend zijn. Verkeersstromen zullen tijdens, maar ook na de bouw, veranderingen ondergaan.

Samen maken we het veilig

Veiligheidsadviseur van de gemeente Patrick Kolijn gaf een helder overzicht tegen welke problemen wordt aangelopen. De grote leeftijdsgroep jongeren (25% van de inwoners in Lansingerland is onder de 25 jaar!) speelt daarbij een cruciale rol. Het creëren van veiligheid doen we samen, door op te letten, te melden en er zelf zo mogelijk wat aan te doen. Naast overlast door hangjongeren zijn andere ergernissen loslopende honden, vrachtverkeer, hardrijders en parkeeroverlast. Er wordt samengewerkt met Jeugd- & Jongerenwerk, 3B Wonen, Dock 3B, buurttoezicht en de politie. De lokale overheid treedt hard op tegen criminaliteit, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen woninginbraken, activiteiten van de onderwereld en verkoop en gebruik van drugs. Er komen meer handhavers.
Wijkagente Annemiek Roos vertelde wat de politie en handhavers, ook in samenwerking met buurttoezicht, in een wijk doen. Veel gebeurt voor de bewoners onzichtbaar. Ze constateert dat bij de groei van Lansingerland de stadse problematiek ook binnen is gekomen. Er is ook een wijk gerelateerde Boa: Erik Kuiper. ’s Avonds en ’s nachts patrouilleren agenten ook op de fiets door de wijk en komen op plaatsen die per auto minder toegankelijk zijn, om een oogje in het zeil te houden en bewoners op veiligheidsaspecten te attenderen.

Doe mee

Gemeentelijk wijkbeheerder Simon Lamens is veel in woonwijken om te signaleren. Werkwijze is ‘van buiten naar binnen’. Hij wil fungeren als vraagbaak (telefonisch bereikbaar via meldpunt 14010), adviseur en wil de ‘smeerolie’ voor de woonomgeving zijn. Organisatorisch werkt hij mee bij de planvorming als de wijk toe is aan herinrichting.

De wijkvereniging stuurt e-mailbrieven rond om bewoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Aanmelden kan via Bloemenbuurtsamen@gmail.com
Op zaterdag 22 september wordt op het Gerberaplein een buurtfeest annex barbecue georganiseerd om de sociale samenhang te vergroten.

Check Also

Kunnen er meer middenhuur woningen worden gebouwd?

Lansingerland - Henk Meester van de Leefbaar 3B fractie nodigde de commissie Ruimte op 5 februari uit met elkaar van gedachten te wisselen over het tekort aan woningen in de middenhuur, met een huurprijs tussen de € 710 en € 1.000 per maand.

Geef een reactie