maandag 18 februari 2019 | week 08
Home » Lezersschrijven » Reactie op “Hoop herrie HSL”

Reactie op “Hoop herrie HSL”

De heer in ‘t Veld ziet even over het hoofd dat bijna 100% van de geluidsschermen aan de oostzijde van de HSL hoger zijn dan aan de westzijde. Dit heeft gevolgen voor de reflectie van het geluid naar de westzijde. Ook is aan de noordzijde van Lansingerland alleen aan de oostzijde van het HSL tracé een aarden geluidswal opgetrokken. Dit ontbreekt bijvoorbeeld bij de Edelsteenwijk en Componistenbuurt. Klimatologisch is het een feit dat oostenwind en mooi weer samen gaan. In z’n situatie is het open hebben van ramen en deuren i.v.m. het lawaai van de HSL niet mogelijk. Ook vergeet de heer in ‘t Veld dat de geluidsintensiteit met het kwadraat van de afstand afneemt. De eerder genoemde woonwijken liggen binnen 180 meter van de HSL terwijl de heer in ‘t Veld op 400 meter afstand woont. Voorts vergeet de heer In ‘t Veld dat de dienstregeling inhoudt dat 11x per uur een trein voorbij komt wat al begint om 6.30 uur. Dat de HSL (te veel) herrie veroorzaakt wordt onderschreven door gemeente, provincie en Ministerie van I &M die niet zomaar zoveel miljoenen beschikbaar stellen voor aanvullende geluidwerende maatregelen. Dan vergeet de heer In ‘t Veld, als ééndimensionale denker, dat de term “gedender” in de context van het hele stuk over de HSL gelezen moet worden en is de betiteling van stemmingmakerij misplaatst. Het zou pas stemmingmakerij zijn als ik nu zou schrijven dat het wel heel eigenaardig is dat de heer In ‘t Veld al na 400 meter uit moet rusten van het fietsen en naar, let wel, 15 voetballende jongens gaat kijken.

P. Hoogenboom
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Hartelijk dank!

Veelal fiets ik met onze gehandicapte dochter van vrijdag t/m zondag door het recreatiegebied of …

Geef een reactie