dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Samen een nieuw toekomstbestendig sociaal domein opbouwen

Samen een nieuw toekomstbestendig sociaal domein opbouwen

Het NieuweWij

Samen een nieuw toekomstbestendig sociaal domein opbouwen

Lansingerland – We zorgen goed voor elkaar, geven miljarden uit aan ‘zorg’ en toch is er onvrede en denkt de politiek dat we alles met geld kunnen oplossen. In Lansingerland heeft een aantal ondernemers en andere belangstellenden samen met de wethouder om de tafel gezeten om alle details in het sociaal domein boven water te krijgen. Daaruit voortvloeiend is een zeer ambitieus plan geboren. Gemeente, bedrijfsleven en de inwoners samen willen een nieuw toekomstbestendig sociaal domein opbouwen als voorbeeld voor andere gemeentes.

Trees Borkus-Henskens

In een bijeenkomst van DGA’s (directeur-grootaandeelhouder) in het Oostland werd over het onderwerp voor de eerste keer gesproken. Daar kwam een nieuw project over ‘bezielend ondernemerschap’ ter sprake. “Het ging over normen en waarden; die onze ouders hanteerden en die we weer terug wilden halen,” lichtte Cees van der Meij, DGA van Royal Lemkes en mede-initiatiefnemer van het plan, toe tijdens de bijeenkomst eind vorige maand waarbij de eerste concrete stap gezet ging worden.

Ambitie

Lansingerland, zo vertelde Cees, is een overzichtelijke gemeente waarin problemen en uitdagingen behapbaar lijken. Toch is ook hier een groep mensen die aangewezen is op het sociaal domein. “Voor deze mensen slaan we samen de handen ineen; dat iedereen weer sprankelt in Lansingerland, meedoet. Omdat we geloven dat ieders kwaliteit en talent nodig is. Omdat we weten dat een helpende hand vaak het verschil maakt tussen klein geluk en groot verdriet. Iedereen een plek geven; daar ga ik voor!” Hij wist ook: “In Lansingerland wonen 589 geregistreerde mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan er 400 aan het werk zouden kunnen. We hebben hier ook 5905 ondernemers, dus dit zou toch mogelijk moeten worden!”
Het sociaal domein, zo vertelde hij, wordt door ons allemaal betaald; het is dus ons probleem. We kunnen ons geld beter uitgeven of het bedrag laten dalen. Er zijn al veel initiatieven uit ideologie ontstaan met daarin een leger aan vrijwilligers. In onze plannen hebben we de kracht van vrijwilligers, professionals en ondernemers gebundeld. Met elkaar gaan we er voor zorgen dat het sociale domein echt ten dienste staat van dorpsgenoten die het nodig hebben; in Het NieuweWij.”

Onder één dak

Het NieuweWij nodigt zoveel mogelijk mensen uit om mee te doen en aan te sluiten. Om werk- en leertrajecten aan te bieden aan jongeren, om stageplekken te realiseren voor mensen in opleiding en en om vrijwilligers te omarmen die dolgraag meedoen maar waarvoor enkele uren per week het maximaal haalbare is. Het NieuweWij gelooft in elk talent en creëert een centrum waarin we de kansen benutten die iedereen heeft. Met professionals en vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en aanpakkers onder één kwalitatief dak. In dat multifunctionele gebouw komt ruimte voor de meest uiteenlopende bedrijvigheid. In een ontspannen en inspirerende omgeving kan men elkaar ontmoeten en kunnen vakmensen (kleine ZZP’ers) hun ambacht uitoefenen. Er kunnen zich kleine bedrijfjes vestigen. Mensen die hulp nodig hebben treffen de hulpverleners in het centrum. Daar zullen onder andere een instock restaurant, biesieclette, kleermakerij, talentenbureau, JobHulpMaatje, SchuldHulpMaatje, theehuis, koffieshop, kringloop en repair café een plek vinden.
Het NieuweWij helpt problemen voor mensen te voorkomen voordat ze hen boven het hoofd groeien, kansen te benutten door nieuwe scholing of het leren van een vak, door mensen met een taalachterstand te leren lezen en schrijven; door mensen klaar te stomen voor hun rol in de maatschappij en hun talent tot wasdom te laten komen. Maar het centrum staat ook open voor alle vrijwilligers; zij vormen immers het cement van de samenleving. Een bezoek aan het centrum moet een feest zijn voor iedereen en bovendien nuttig.
“Heeft iemand afstand tot de arbeidsmarkt dan bieden wij een helpende hand of een dwingend duwtje. Een professional kijkt wat nodig is en ondersteunt bij het vinden van een plek bij een van de grotere werkgevers in Lansingerland. Daar worden werk en een passende opleiding geboden.”

Meerdere werkvelden

Het NieuweWij omvat het hele sociale domein. “Op de eerste plaats richt het zich op arbeidsparticipatie en streven we naar 100% deelname van alle inwoners. Werken en leren, een stageplaats, een opleiding, omscholing een taalcursus of vrijwilligerswerk. De een betaald, de ander met behoud van uitkering, de een intensief begeleid en de ander grotendeels zelfstandig. Maar daar blijft het niet bij. Ook de andere werkvelden binnen het sociaal domein – in Lansingerland doen rond de 3000 inwoners een beroep op het sociaal domein – pakken we als bedrijfsleven, bewoners en gemeente gezamenlijk op. Van jeugdhulpverlening tot WMO en van schuldhulp tot ouderenzorg; alles komt samen in de nieuwe aanpak en in ons gezamenlijk gebouw.”
Donderdag 24 mei werden de handtekeningen gezet door de ondernemers, de gemeente en de organisaties die zich sterk maken voor het NieuweWij en daar hun medewerking aan gaan verlenen. “Met elkaar kunnen we het beter, sneller en goedkoper; dat is kansrijk!” Momenteel wordt bekeken of en waar een centrum gerealiseerd kan worden. “Er moeten nog veel stappen worden gezet, maar wij geloven erin en gaan ermee aan de slag.”

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie