zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Herinrichting buurtpark Gouden Griffelplantsoen
Het buurtpark Gouden Griffelplantsoen ligt tussen de Oudelandselaan en de Vogelwijk in Berkel en Rodenrijs. Het buurtpark grenst aan de Gouden Griffelplantsoen. Omdat het tijd is het park op te knappen, worden buurtbewoners gevraagd mee te denken over de herinrichting van het buurtpark.

Herinrichting buurtpark Gouden Griffelplantsoen

Herinrichting buurtpark Gouden Griffelplantsoen

Het buurtpark Gouden Griffelplantsoen ligt tussen de Oudelandselaan en de Vogelwijk in Berkel en Rodenrijs. Het buurtpark grenst aan de Gouden Griffelplantsoen. Omdat het tijd is het park op te knappen, worden buurtbewoners gevraagd mee te denken over de herinrichting van het buurtpark.

In het buurtpark is er een speelplek voor kinderen van 0-6 jaar en een speelplek voor 6-14 jaar. Daarnaast is er een speel-sportveld. De speelplekken zijn omringd met voetpaden, groenstroken en watergangen.
Het kunstgrasveld en de hekwerken bij het speel-sportveld moeten vervangen worden. Ook is één speeltoestel op het speelveld 0-6 jaar aan vervanging toe.

Meedenken

Heeft u een idee, mening of voorstel voor het buurtpark? Vult u dan het reactieformulier op de website van de gemeente Lansingerland in. Ook voor de jeugd en jongeren is een reactieformulier gemaakt. Beide reactieformulieren kunnen tot dinsdag 12 juni 2018 worden ingevuld.
Op woensdagmiddag 13 juni is er een bijeenkomst in het buurtpark bij het speel-sportveld. Vanaf 17.00 uur is er de mogelijkheid om de ingestuurde reacties, uw vragen en suggesties te bespreken. Komt u ook? Vult u dan het aanmeldformulier in.
Uw reacties worden zoveel mogelijk in het ontwerp opgenomen. Het voorlopig ontwerp wordt in juli 2018 op de website van de gemeente geplaatst, zodat u kunt reageren. In september volgt het definitieve ontwerp.
De uitvoering start in het vierde kwartaal van 2018.

Vragen? Stuur een mail naar info@lansingerland.nl t.a.v. Eveline van der Velden, afdeling Beheer & Onderhoud. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en kenmerk POR257 ‘Gouden Griffelplantsoen’.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.