woensdag 12 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie
Lansingerland - Het CDA en de ChristenUnie zijn de beoogde partners bij het vormen van een stabiele meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dragen respectievelijk Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove voor als kandidaat wethouders.

Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie

Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie

Lansingerland – Het CDA en de ChristenUnie zijn de beoogde partners bij het vormen van een stabiele meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dragen respectievelijk Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove voor als kandidaat wethouders.

Freek J. Zijlstra

Leefbaar 3B en VVD hebben op 16 mei jl. het Raamwerk voor een coalitieakkoord aangeboden aan de andere fracties in de gemeenteraad. Dat raamwerk vormt de basis voor een coalitieakkoord. Formateur Jaap Paans heeft de zes andere partijen in de gemeenteraad vervolgens gevraagd kenbaar te maken of men het raamwerk onderschrijft en met aanvullingen, wijzigingsvoorstellen of wensen te komen.
Het raamwerk met de titel ‘Duurzaam aanpakken; groeien – versterken – koesteren’ wordt door zeven partijen, uitgezonderd de PvdA, in de gemeenteraad onderschreven. Het raamwerk biedt richtinggevende uitspraken op twaalf beleidsonderwerpen, met ruimte voor aanvulling.
Formateur Paans maakte op donderdag 24 mei jl. bekend dat de keuze voor CDA en ChristenUnie op inhoudelijke gronden is genomen. Leefbaar 3B en VVD zien in de reacties van deze partijen stevig draagvlak voor de voor Lansingerland in 2018-2022 uitgezette koers en de daarover nog te voeren coalitiebesprekingen. De coalitie steunt op 24 van de 33 zetels in de gemeenteraad.
In de komende weken spreken de vier partijen inhoudelijk over verdere uitwerking van het coalitieakkoord. De financiële doorrekening zal de haalbaarheid en de uiteindelijke inhoud van het coalitieakkoord bepalen. Het is de verwachting dat het nieuwe college op 14 juni wordt geïnstalleerd.

Verderop in deze krant vindt u een samenvatting van het raamwerk en reacties van een aantal betrokkenen.

Check Also

Interactief Groep kiest voor Carrière Uitzendbureau

Berkel en Rodenrijs - Carrière Uitzendbureau neemt per 1 december 2018 de Interactief Groep uit Berkel en Rodenrijs over.

Geef een reactie