dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Commissie Ruimte bespreekt het RET-vervoersplan

Commissie Ruimte bespreekt het RET-vervoersplan

Commissie Ruimte bespreekt het RET-vervoersplan

Lansingerland – Het RET-vervoersplan 2019 lag als bespreekpunt ter vergadering van commissie Ruimte op dinsdag 15 mei jl. Een document waarin de wijzigingen die voor Lansingerland van toepassing zijn ook uitvoerig aan de orde komen. De commissie besprak de reactie van het college hierop en partijen probeerden op deze manier nog eens hun speerpunten onder de aandacht te brengen.

Freek J. Zijlstra

De RET heeft het vervoersplan voor 2019 uitgebracht. Het college heeft bij brief aan de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) inhoudelijk gereageerd, en met name op Metrolijn-E en buslijnen 170, 173 en 174 die ons woongebied bedienen.
De nieuwe dienstregeling gaat in op 9 december 2018. Dat is ook de datum dat treinstation Lansingerland-Zoetermeer in gebruik zal worden genomen. Daarmee wordt de overstap naar de treinverbinding Den Haag – Gouda – Utrecht mogelijk gemaakt en kan aansluiting gevonden worden met Randstadrail lijn 4. Het college is van mening dat de bereikbaarheid van Lansingerland sterk wordt verbeterd, temeer omdat buslijnen 170 en 173 via dit nieuwe treinstation zullen rijden.
Het aantal reizigers dat vanaf Westpolder via de Metrolijn-E reist, neemt nog steeds toe. Daartoe zal in de middagspits het aantal ritten worden uitgebreid. De vakantiedienstregeling voor Metrolijn-E wordt teruggebracht van 7 naar 6 weken.
De avondritten van buslijn 174 zullen vervallen. Daarvoor in de plaats komt een taxibusje, waarvoor men zich kan aanmelden en vervolgens naar Berkel & Rodenrijs laten vervoeren.

Reacties uit de commissie

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) vindt het heel gek dat buslijn 173 ’s avonds en op zondag in 2019 niet rijdt en dat dit pas eind 2019 aangepast wordt. Ook vindt de fractie de reactie van het college op de zomerdienstregeling van Metrolijn-E te mager. Blonk wil de zomerdienstregeling beperken tot de middelste vier weken van de zomervakantie van de basisscholen. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) bepleit dat er tijdens de zomerdienstregeling in ieder geval elke 10 minuten een metro rijdt, en Valmir Xhemaili (PvdA) wil in die periode hoe dan ook langere treinstellen. Menno Duk (GroenLinks) is blij met de toename van het aantal reizigers per openbaar vervoer. Mauriel van As (VVD) verwoordt de wens van ondernemers dat bedrijventerrein Oudeland via openbaar vervoer ontsloten gaat worden. Hij is verbaasd dat er een brief besproken wordt die door het college al verzonden is. Jurjen Dieleman (ChristenUnie) vindt het überhaupt niet nodig dat dit soort brieven in de commissie besproken worden en stemt volledig in met de inhoud. Volgens Hans van der Stelt (CDA) is het traject dat door de bussen in Bleiswijk via de Hoefweg afgelegd wordt ’nog wel een dingetje’. Tot slot wil Ronald van der Stad (D66) graag een directe verbinding met het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Wethouder Simon Fortuyn mag de wensen van de commissie nogmaals inbrengen bij de vervoersautoriteit MRDH.

Check Also

Afvalscheiding moet en kan beter!

Lansingerland - De raadsleden van commissie Ruimte werden op woensdag 12 december jl. tijdens een Beeldvormingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden om het scheiden van huisafval te verbeteren. Een afweging tussen landelijk gestelde doelen en wat dat eenmalig gaat kosten, zal over enkele maanden gemaakt moeten worden.

Geef een reactie