donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Gemeente vraagt extra budget bij Rijk aan via Vangnetuitkering
Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving sprak in de vergadering van donderdag 17 mei jl. over de aanvraag van de Vangnetuitkering over 2017. Dat is een aanvulling op het budget van het Rijk voor het verlenen van bijstandsuitkeringen als gevolg van een tekort in dat boekjaar. De commissie, voor het eerst in vergadering bijeen sinds de recente gemeenteraadsverkiezingen, besprak onder de nieuwe voorzitter Alexander Kuipers de aanvraag en stond stil bij de oorzaken van het ontstaan van het tekort, waarvoor een bedrag van € 837.000,- wordt aangevraagd.

Gemeente vraagt extra budget bij Rijk aan via Vangnetuitkering

Gemeente vraagt extra budget bij Rijk aan via Vangnetuitkering

Lansingerland – Gemeenteraadscommissie Samenleving sprak in de vergadering van donderdag 17 mei jl. over de aanvraag van de Vangnetuitkering over 2017. Dat is een aanvulling op het budget van het Rijk voor het verlenen van bijstandsuitkeringen als gevolg van een tekort in dat boekjaar. De commissie, voor het eerst in vergadering bijeen sinds de recente gemeenteraadsverkiezingen, besprak onder de nieuwe voorzitter Alexander Kuipers de aanvraag en stond stil bij de oorzaken van het ontstaan van het tekort, waarvoor een bedrag van € 837.000,- wordt aangevraagd.

Freek J. Zijlstra

Elke gemeente krijgt jaarlijks een budget van het Rijk ter dekking van uitkeringslasten. Wanneer een gemeente op dit budget overhoudt, dan mag deze het restant naar eigen inzicht inzetten. Daartegenover dient de gemeente een tekort met een eigen risico van 5% te dragen. Is het tekort groter, dan kan voor deze overschrijding een Vangnetuitkering aangevraagd worden. De gemeenteraad moet instemmen met deze aanvraag, reden waarom dit voorbesproken werd in commissie Samenleving. Op basis van eigen berekeningen bedraagt de aan te vragen Vangnetuitkering bij het Rijk € 837.000,-.

Hogere instroom

In de notitie van het college aan de raad wordt als voornaamste oorzaak van het tekort de toegenomen toestroom van asielgerechtigden benoemd. Bij het vaststellen van het macrobudget is met deze toestroom onvoldoende rekening gehouden. De inschatting van het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-Nederlandse herkomst door het Ministerie was lager dan het werkelijke aantal. Bovendien blijkt er een verhoogde instroom als gevolg van de gewijzigde voorwaarden voor een Wajong-uitkering te zijn en blijven mensen langer in de bijstand als gevolg van het verhogen van de maximale AOW-leeftijd.

Oude vragen

Marloes Draak (VVD) steunt het raadsvoorstel voor indiening van deze aanvraag, maar zou wat meer ambitie bij de aanpak om meer mensen daadwerkelijk aan het werk te krijgen willen zien, waardoor het aantal uitkeringen omlaag kan. Ook Nelleke Bouman (CDA) bepleit meer specifieke begeleiding bij doelgroepen die vanuit de participatiewet ondersteuning krijgen. Erwin Barendregt (WIJ Lansingerland) schetst de problematiek van asielgerechtigden als optelsom van taalbeheersing, het opdoen van werkervaring in een westers land en financiële zelfredzaamheid. Erik Jonker (D66) wil dat er bij de aanpak voor de komende tijd geleerd wordt van ervaringen uit het verleden. Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) vraagt namens zijn fractie of de maatregelen die genomen worden bij ‘werken aan werk’ wel aan de (standaard)eisen voldoen. Selgei Gabin (GroenLinks) vraagt de wethouder om de maatregelen die genomen worden specifieker te omschrijven. Petra Verhoef (PvdA) vraagt zich af of we hier volgend jaar weer zitten met eenzelfde aanvraag bij een tekort. Ze komt terug op een experiment met gesubsidieerde banen en de vraag of de gemeente zelf weer taalcursussen gaat coördineren. Wat Kees-Willem Markus (ChristenUnie) betreft is het een opsomming van oude vragen in een nieuw jasje.

Op de goede weg

Wethouder Ankie van Tatenhove komt volgende maand met de jaarrapportage waarin gedetailleerde cijfers zullen zijn opgenomen. Ze onderkent het probleem van asielgerechtigden die parttime werken, parttime naar school gaan en (dus) een gedeeltelijke uitkering blijven behouden. Ze wijst op een initiatief van ondernemers die onder de slogan ‘Het Nieuwe Wij’ krachten bundelen om mensen met een uitkering weer (parttime) aan het werk te helpen. Dat project start na de zomervakantie. Zo lang de overheid de keuze en eindverantwoordelijkheid voor het aangaan van een contract met een taalschool nog bij de asielgerechtigden legt, kan de gemeente slechts ‘sturend’ optreden. Ze vindt al met al dat we op de goede weg zijn met de aanpak om mensen met een uitkering (weer) aan het werk te krijgen.

Check Also

Openbare ledenvergadering CU

Bergschenhoek – De ChristenUnie Lansingerland organiseert voor haar leden en niet-leden een Openbare Ledenvergadering. Deze …

Geef een reactie