woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Lansingerland vraagt provincie om maatregelen N209
Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland dringt bij de provincie aan op maatregelen die de verkeersveiligheid van de N209 vergroten. Fortuyn doet zijn oproep opnieuw nadat vorige week bij een ongeval op de weg een inwoonster van de gemeente om het leven kwam. De provincie kwam al snel na deze oproep met een reactie.

Lansingerland vraagt provincie om maatregelen N209

Lansingerland vraagt provincie om maatregelen N209

Lansingerland – Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland dringt bij de provincie aan op maatregelen die de verkeersveiligheid van de N209 vergroten. Fortuyn doet zijn oproep opnieuw nadat vorige week bij een ongeval op de weg een inwoonster van de gemeente om het leven kwam. De provincie kwam al snel na deze oproep met een reactie.

“Dit is al het derde dodelijke slachtoffer op de N209 in korte tijd. Die weg moet echt snel veiliger worden. Er gebeuren op de N209 te veel ongelukken”, vindt Fortuyn. De provincie heeft laten weten het met hem eens te zijn.
De N209 is een provinciale weg die valt onder het beheer van de provincie Zuid-Holland. Wethouder Fortuyn heeft daarom namens het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland aan gedeputeerde Floor Vermeulen gevraagd om snel samen in overleg te gaan over een plan van aanpak om de weg veiliger te maken. “Verkeersveiligheid is voor ons en onze inwoners een belangrijk thema. Wij gaan daarom graag met de provincie in overleg om te kijken welke maatregelen wij samen op korte termijn kunnen nemen om de drukke weg veiliger te maken”, aldus de wethouder.
Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft laten weten dat hij de zorgen van de gemeente Lansingerland deelt. De gedeputeerde is bereid tot snel overleg om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de weg veiliger te maken, zo heeft hij laten weten.
Het college van burgemeester en wethouders is geschokt over het aantal zware ongelukken dat dit jaar al op de N209 is gebeurd. “Samen met de provincie moeten wij alles op alles zetten om ongelukken te voorkomen”, luidt de oproep van het college.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.