woensdag 20 juni 2018 | week 25
Home » fbpost » Cheques Leo Ammerlaan loop uitgereikt

Cheques Leo Ammerlaan loop uitgereikt

Cheques Leo Ammerlaan loop uitgereikt

Lansingerland – Uit handen van Ilone, John en Marianne Ammerlaan ontvingen de afgevaardigden van drie goede doelen woensdag 9 mei de cheques van de op zaterdag 3 februari georganiseerde Leo Ammerlaan loop in de kassen van het bedrijf aan de Irisweg te Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

Zowel de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve, Hospice Lansingerland, als Stichting Baobab Kids werden ditmaal de goede doelen die elk een cheque van drieduizend euro in ontvangst mochten nemen.
Het was dit jaar de achtste editie van de loop waar zich ruim achthonderd deelnemers voor inschreven. “Wij hebben in de organisatie hiervan een strategie,” lichtte Ilone een tipje van de sluier op. “We proberen alle kosten ervan gesponsord te krijgen, zodat alle inschrijfgelden helemaal bestemd blijven voor de goede doelen. En dat is ook dit jaar weer gelukt! Het leuke is bovendien, dat de goede doelen altijd een band hebben met het bedrijf; een klant die er aan verbonden is, een werknemer of een vrijwilliger uit het bedrijf zelf. Bovendien leveren ze altijd hand- en spandiensten tijdens de dag en dat schept elk jaar weer een bijzondere band. Daaraan is het mede te danken dat het aantal vrijwilligers in die acht jaar groeide van twintig naar honderd vrijwilligers en alles super georganiseerd en veilig kan verlopen.”

De goede doelen

Stichting Baobab Kids is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ondersteuning van het Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum Baobab Kids in Machinjiri, Blantyre, in het zuiden van Malawi. Vanuit Bleiswijk verhuisde Esther van Onna enkele jaren geleden naar Malawi om zich daar voor in te zetten. Stichting Van Oldenbarnevelthoeve gebruikt de cheque bij de aanschaf van een nieuwe bus om de meervoudig gehandicapte jonge bewoners te vervoeren en Hospice Lansingerland denkt aan nieuwe radio’s op de kamers.
Nu al is bekend wanneer de negende editie van de Leo Ammerlaan loop in de agenda staat: op de eerste zaterdag van de maand februari 2019.

Check Also

De Bloemenbuurt spreekt aan

Lansingerland - In één van de eerste nieuwbouwwijken uit de beginjaren ’70 hebben bewoners een buurtvereniging opgericht. De eerste bijeenkomst met een kleine veertig bewoners vond dinsdag 12 juni jl. plaats. De initiatiefnemers hadden flink uitgepakt en kans gezien als sprekers wethouder Simon Fortuyn, veiligheidsadviseur Patrick Kolijn, wijkagente Annemiek Roos en wijkbeheerder Simon Lamens acte de présence te laten geven. Een goede en gezellige start om bewoners van een wijk samen op te laten trekken.