zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Lezersschrijven » Treinorgie

Treinorgie

Ongeveer 260 treinen per werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur denderen straks – al of niet met extra rijtuigen – over het HSL-spoor. Dat maak ik op uit recente publicaties. In 2008 schreef ik bozige stukjes in deze lezersrubriek. De proeftreinen HSL maakten toen al angstaanjagende geluiden. Een geplande nachtmerrie van dertien treinen per uur met razende snelheden van 300 km per uur. Dit dwars door onze woonkernen.
De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL werd toen opgericht. Met als kerndoel om deze te verwachten absurde overlast qua geluid te bestrijden. De stichting is tien jaar later nog steeds bezig om inmiddels samen met overheden te overleggen. Alle partijen willen het toegekende en zwaar bevochten extra bedrag van rond de 38 miljoen euro zo goed mogelijk besteden voor aanvullende geluidsmaatregelen op de HSL-lijn. Ik weet dat van nabij.
Diepgaand spreekt de stichting in ‘co-realisatie’ met onder meer het ministerie, ProRail, Infra Speed en de gemeente over schermen, extra schermen, materiaal, geluidsreductie, en aanpassing aan het landschap. Een complex proces met positieve insteek van alle betrokken partijen. Een bijzonder voorbeeld van actieve burgerparticipatie om extra overheidsgeld verantwoord en effectief te besteden.
Sommige bewoners suggereren, dat het gevaar voor overdadige treinherrie geweken is. Het zou allemaal niet zo’n vaart lopen. En met dichte ramen en de juiste wind, lijkt het draaglijk. En zo vaak rijden die treinen toch niet? De ‘strijders’ van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL zien dat echt anders. Deze blijven bezorgd om het leefklimaat in deze regio. Prettig zomerweer laat inmiddels veel treingeraas tot tuinen en open ramen doorklinken.
Het oorspronkelijke horror scenario was per uur zo’n dertien langs razende treinen met 300 km. per uur. Bij zo’n 260 treinen zijn er straks zo’n vijftien treinen per uur aan het racen. Niet echt weinig dus. Deze rijden straks ‘maar’ rond de 200 km per uur. En er is nog de te verwachten hogere frequentie in het treindienstrooster met deels langere treinen. Mensenlief, die hardnekkige types van de Stichting Stop Geluidoverlast HSL hebben gelijk. Scherp blijven, dus. Op alle fronten.

Kees Keller
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Hartelijk dank!

Veelal fiets ik met onze gehandicapte dochter van vrijdag t/m zondag door het recreatiegebied of …

Geef een reactie