dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Heden & Verleden » Werkliedenvereniging De Onderlinge Hulp
In 1895 voerden bestuursleden Van Aalst en Perquin het woord bij de eerste jaarvergadering van de Bergschenhoekse werkliedenvereniging. Beide heren staan op deze foto van het bestuur met staand links J. Verveen en rechts Arend van Zutphen.

Werkliedenvereniging De Onderlinge Hulp

In deze aflevering (156) van Heden & Verleden staan we stil bij de toenmalige werkliedenvereniging De Onderlinge Hulp in Berkel en Rodenrijs.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Leo Bolleboom

Werkliedenvereniging De Onderlinge Hulp

Vanaf 1870 ontstonden werkliedenverenigingen in Nederland om de levensomstandigheden van arbeiders op eigen kracht en door middel van vereniging te verbeteren. De verenigingen hielden zich onder andere bezig met het onderling verzekeren van de leden tegen geldelijke gevolgen van ziekte. Zoals loonderving door ziek te zijn.

De werkliedenvereniging ‘De Onderlinge Hulp’ in Berkel en Rodenrijs is opgericht op 15 april 1893, ik weet niet hoelang die heeft bestaan. In 1895 voerden twee bestuursleden, de heren Van Aalst en Perquin, het woord bij de eerste jaarvergadering van de Bergschenhoekse werkliedenvereniging ‘Helpt Elkander’.
Om redenen van welzijn voor de stads- of dorpsgenoot waren het meestal de plaatselijke dokters die samen met bewogen werkgevers het initiatief namen tot de oprichting van een werkliedenvereniging. Deze laatste hadden er immers alle baat bij hun werknemers in goede gezondheid te houden voor de arbeid. Door hun hogere opleiding en hun kennis van zaken zaten de notabelen van een stad en dorp ook meestal in het bestuur.

Behalve de contributie die men betaalde waren er ook wel financieel begunstigers uit de werkgevershoek die zorgde dat de kas op peil bleef. Om het lot van de zieke werkman zoveel mogelijk te verzachten werd er aan deze wekelijks 4 gulden uitgekeerd tot een maximum van 18 weken (later 13 weken). Ook werd er coöperatief ingekocht voor de leden zoals consumentengoederen en brandstoffen. Na eerst in de steden wortel geschoten te hebben breidde de beweging zich in de decennia na 1874 uit naar de kleinere plaatsen op het platteland. Dat de noodzaak tot lidmaatschap van een werkliedenvereniging/ziekenfonds in 1930 sterk verminderde kwam doordat in dat jaar de ziektewet in werking trad.
De ziektewet regelde dat zieke werknemers, in gevallen waarin de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever niet van toepassing was, recht hadden op een uitkering. Vanaf die datum is het bestaan van werkliedenverenigingen dan ook sterk teruggelopen.

Met dank aan Kees Vijverberg, secretaris van de Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’.
Bron van dit artikel is het verenigingsblad Het Lint van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs. Wilt u lid worden van de vereniging (€ 12,50 per jaar)? Stuur dan een mail naar c.overmeer@zonnet.nl.

Check Also

Het is 5 december, tijd voor Sinterklaas!

Deze aflevering (179 ) van Heden & Verleden staat in het teken van het Sinterklaasfeest …

Geef een reactie