dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Heden & Verleden » Speeltuin De Kievit 65 jaar jong
De huidige speeltuin; al jaren in trek bij een heel groot publiek.

Speeltuin De Kievit 65 jaar jong

In deze aflevering (155)) van Heden & Verleden aandacht voor speeltuin De Kievit, dat dit jaar 65 jaar bestaat. De Kievit, niet alleen een begrip in Berkel en Rodenrijs, maar in geheel Lansingerland en omgeving.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Trees Borkus-Henskens

Speeltuin De Kievit 65 jaar jong

Vlak na de Tweede Wereldoorlog ging alle aandacht uit naar de wederopbouw van het land. Voor de jeugd was er in die tijd niet veel en dat was er mede de reden van dat de Katholieke Arbeiders Beweging met het idee kwam een speeltuin te realiseren. Nadat de r.k.kerk een stuk grond ter beschikking had gesteld achter de kerk en naast het toenmalig TOGB voetbalveld (waar nu de Wilgenhoek staat) werden daar een zandbak, een glijbaan en enkele schommels geplaatst. Bart Scholte werd de eerste beheerder van de speeltuin. Hij werd terzijde gestaan door Jan de Bruin, David van den Bulk, Jaap Greeve, Jan van Winden en kapelaan P.A. Tweehuysen die zich als vrijwilligers inzetten. ‘Ome’ Bart ging bij de toen tweehonderd leden een gulden contributie per maand ophalen.

Verhuizing

Er kwam ook een paardensportveld achter de school. Toenmalig wethouder Van Rijn zag het nut van een veilige, maar ook grotere speeltuin in en uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar dat een groter terrein kon worden aangewezen voor de speeltuin; de huidige plek aan de Wilgenlaan. Een braakliggend terrein waar in de verre omgeving geen woonwijken te bekennen waren. Inmiddels was Jan de Bruin de speeltuinleider. Samen met een honderdtal vrijwilligers werden alle speelattributen handmatig naar de nieuwe plek verhuisd. Een heel spektakel, want de toestellen gingen compleet over. Op 9 juli 1960 werd de nieuwe speeltuin feestelijk geopend.
Niet alleen verrezen er in de loop van de jaren woonwijken rond de speeltuin, ook De Kievit zelf groeide door met de komst van een groot aantal speeltoestellen. Was een toestel versleten, dan werden er plannen gemaakt voor een nieuw en dat is na al die jaren nog steeds zo.
De kinderen, uit vaak grote gezinnen, hadden lange zomervakantie, maar bijna niemand ging weg in die tijd. Samen met kapelaan P. Noordermeer, onderwijzer A. de Boe, mevrouw C.M. Fok-Carlier, T. v.d.Hoeven, P. Buitendijk en mej. J.P. Huying richtte Jan de Bruin het Comité Jeugdfestival op. Het eerste Jeugdfestival was in augustus 1964 en werd samen gevierd met het 10-jarig bestaan van Speeltuin De Kievit. Het Jeugdfestival is nooit een onderdeel geweest van de speeltuin, maar er werd wel veel geregeld vanuit de speeltuin. Het werd deels gehouden in de speeltuin en voor een belangrijk deel op de terreinen achter de kerk; het voormalig scoutingterrein en op de plaats waar nu de Wilgenhoek staat. In 1965 werden ook de kleuters van 4 en 5 jaar verwacht. Voor hen was er een apart programma.

Zwembaden

Een van de belangrijke uitbreidingen betrof de aanleg van een zwembad. Het eerste bad werd op 1 april 1972 officieel geopend door toenmalig burgemeester Reekers. Het benodigde geld was ingezameld door het uitgeven van renteloze obligaties, ontvangen giften, een bijdrage van het Anjerfonds en allerlei acties. De Kievit ontving tevens een bedrag van 10.000 gulden van het Nationaal Jeugdfonds als bijdrage in bouw- en inrichtingskosten van het zwembad. Hoogtepunt was het bezoek van toen nog prinses Beatrix die onverwacht naar De Kievit kwam en een cheque van de stichting Jantje Beton ter waarde van 10.000 gulden overhandigde. In 1974 kwam er zelfs een tweede bad bij. In 1977 werd een hek om De Kievit geplaatst, want er kwamen ook wel eens bezoekers langs die er niets te zoeken hadden en spullen vernielden.

Groei

Vanwege het vele werk kwam Dirk van Lienden speeltuinleider Jan de Bruin assisteren. In 1979 werd de bestaande waranda omgebouwd tot een vergader- en knutselruimte die de naam Het Kievitsnest kreeg. Er vestigde zich tevens een peuterspeelzaal, maar die is er niet meer. Inmiddels is Het Kievitsnest – na vele jaren van intensief gebruik – vervangen door nieuwbouw. In 1981 werd de peuterhoek aangelegd. Een grote zandbak met speeltoestellen en zitjes voor de ouders. Op 1 maart 1984 nam Jan de Bruin afscheid. Tijdens zijn afscheidsfeest werd hij voor al het werk dat hij verzette voor de Berkelse jeugd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Eerder reeds werd deze onvergetelijke speeltuinleider verrast met de erepenning in zilver van de gemeente Berkel en Rodenrijs. Hij werd opgevolgd door Aad Hijdra. Nadat Hijdra een aantal jaren zijn beste krachten had gegeven, werd hij opgevolgd door Pim van Kan die 14 februari 1990 weer afscheid nam. Wilco Lubbers nam de taken over en vervolgens Marja de Bruin en Mirjam Boomert. In de jaren die volgden wisselde de samenstelling van het speeltuinleidersteam regelmatig. Momenteel wordt het gevormd door Marja de Bruin, Hedwig Haagsman, Tessa v.d. Ham en Marjan van Schie. Maar alle jaren kon de speeltuin blijven draaien mede dankzij het grote aantal vrijwilligers, dat zich nog steeds inzet. Dat waren achtereenvolgens onder andere ook de bestuursvoorzitters Lies Polman, Paul Groos, Peter v.d. Weg, Ron Sedee, Marco Calf en de huidig voorzitter Maarten van den Bosch die er de schouder onder zetten. Het ledenaantal van De Kievit groeide en zit jaarlijks tussen de 1800 en 2000 gezinnen; zo’n 7000 inwoners van Lansingerland.

Met de tijd mee

Op 18 april 1992 werd het nieuwe speelfort geopend. Veel oude toestellen werden vervangen door nieuwe, omdat de veiligheidsregels steeds strenger werden. In 2013 vierde De Kievit haar 60- jarig bestaan met de opening van De Waterkievit, de waterspeelplaats die een grote trekker vormt bij warm weer en tevens goed toegankelijk is voor kinderen met een beperking.
De komende periode wordt er gespaard voor nieuwe toestellen en het egaliseren van het terrein om de toegankelijkheid nog verder te verbeteren. Plannen genoeg bij de 65-jaar jonge speeltuin die nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft op kinderen uit heel Lansingerland en omgeving. Met naast het grote speelaanbod tevens activiteiten als onder andere papier- en kledinginzameling, oliebollen- en kerstboomverkoop, Halloween-, Sinterklaas- carnavals- midwinter- en St.Maartenfeest, disco, tentenkamp, kinderrommelmarkt, bingo en nog veel meer; het hele jaar door.
Inwoners van Lansingerland die foto’s en verhalen over ’65 jaar De Kievit’ willen delen worden gevraagd dit te doen via kievit65@speeltuindekievit.nl.

Check Also

Het is 5 december, tijd voor Sinterklaas!

Deze aflevering (179 ) van Heden & Verleden staat in het teken van het Sinterklaasfeest …

Geef een reactie