dinsdag 25 september 2018 | week 39
Home » Politiek » Lintje voor FNV vrijwilliger Van den Berg

Lintje voor FNV vrijwilliger Van den Berg

Lintje voor FNV vrijwilliger Van den Berg

Berkel en Rodenrijs – Eén van de op 26 april jongstleden met een Koninklijke Onderscheiding gedecoreerde inwoners van Lansingerland was de heer W. van den Berg. Helaas ontving de redactie onjuiste informatie over zijn werkgever en werkzaamheden voor de FNV. Dat hopen we deze week goed te maken.

De heer Van den Berg werkte als internationaal vrachtwagenchauffeur bij Gebr. In ’t Veen BV te Berkel en Rodenrijs. Zelfs na een bedrijfsongeval in 1970 met blijvende schade aan zijn been bleef de heer Van den Berg werken als chauffeur. Vanuit deze functie is de heer Van den Berg in 1973 als kaderlid van de vervoersbond FNV gekozen in het sectorbestuur en als vertegenwoordiger in de CAO onderhandelingsdelegatie.
In 1985 heeft hij zich aangemeld bij de Belastingservice van de FNV. Als belastinginvuller verzorgde hij ieder jaar de belastingaangifte voor de FNV leden binnen de 3B-hoek.
Inmiddels is de heer Van den Berg al 45 jaar als vrijwilliger betrokken bij de FNV.
Daarnaast zet de heer Van den Berg zich sinds beginjaren negentig een aantal maanden per jaar in voor de jubileummiddagen voor de FNV jubilarissen voor de regio Rotterdam en omstreken.
Uiteraard wist de heer Van den Berg niet dat hem die ochtend een Koninklijke Onderscheiding te wachten stond. “Er zou vandaag een feestje zijn bij de bond, zo luidde de smoes, en dat vond ik zeer vreemd, want als er iets wordt georganiseerd binnen de regio weet ik daar altijd van. Ik werd vanochtend opgehaald en begonnen de vermoedens te komen”, aldus de heer Van den Berg.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.