dinsdag 13 november 2018 | week 46
Home » Lezersschrijven » Boomkap

Boomkap

Totaal onbegrijpelijk dat er veel bomen in het bos gekapt gaan worden voor nog meer waterpartijen. Het idee erachter is dat “vroeger” het hier allemaal weilanden waren en men wil naar het “originele” landschap terug. Grappig, want voor die tijd was Nederland “origineel” bedekt met bos en was er ook geen sprake van de huidige verstedelijking.
Ook heeft dit gebied al genoeg waterpartijen, met als megawaterpartij De Rotte die door het Hoge en Lage Bergse bos stroomt. Van bomen zijn er echter bij lange na niet genoeg en al helemaal niet van bomen die tot volle wasdom zijn gekomen. Daar krijgen bomen in deze omgeving de kans niet voor. Dit terwijl er veel meer bomen nodig zijn om de luchtvervuiling, die in deze omgeving enorm is en nog toe gaat nemen met o.a. de A13/A16, enigszins te neutraliseren. Het bos vormt al een te kleine groene long, onze gezondheid is al in gevaar in deze omgeving. Dus een nog kleinere groene long is volstrekt onacceptabel. Voor de A13/A16 moeten en zijn al onacceptabel veel bomen gekapt. Dus wie dit in hemelsnaam bedacht heeft…

Ben Heerens
Bergschenhoek

Check Also

Hondenpoep

Naar aanleiding van een eerder ingezonden brief met een oproep aan hondenbezitters het volgende. Bij …

Geef een reactie