zaterdag 20 oktober 2018 | week 42
Home » Politiek » Gemeenteraad hamert snel af
Lansingerland - Voor de tweede keer op rij werd een gemeenteraadsvergadering na twee minuten afgehamerd. Geen bespreekpunten, geen inwoner die iets te melden had. Is het wachten op een nieuwe coalitie?

Gemeenteraad hamert snel af

Gemeenteraad hamert snel af

Lansingerland – Voor de tweede keer op rij werd een gemeenteraadsvergadering na twee minuten afgehamerd. Geen bespreekpunten, geen inwoner die iets te melden had. Is het wachten op een nieuwe coalitie?

Freek J. Zijlstra

Op 22 februari jl. werd vier weken voor de verkiezingen de laatste reguliere gemeenteraadsvergadering gehouden. Er waren bespreekpunten en er werden diverse moties ingediend; partijen wilden zich nog eens duidelijk profileren en dat mocht best drieënhalf uur duren.
Nadat de verkiezingsuitslag op vrijdag 23 maart bekend was gemaakt, werd op dinsdag 27 maart afscheid van vertrekkende of niet herkozen raadsleden genomen. Twee dagen later werd de nieuwe raad geïnstalleerd.
Die nieuwe raad vestigde een record door op donderdag 5 april de benoeming van voorzitters en leden van de verschillende gemeenteraadscommissies binnen de twee minuten af te hameren. En nu drie weken later, op donderdag 26 april, duurde het ook maar ruim twee minuten om beleidsstukken af te hameren. Dat ontlokte burgemeester Pieter van de Stadt de opmerking: “De raadcommissies hebben hun werk goed gedaan, zodat er geen discussie meer nodig is.”

Pauze?

De afgelopen maand hebben alleen de raadcommissies Ruimte en Algemeen Bestuur respectievelijk ruim anderhalf uur en drie kwartier vergaderd. Daar maakten veel nieuwe duo-raadsleden hun entree. De commissie samenleving had geen gespreksstof om een vergadering bijeen te roepen.
Duo-raadsleden stonden wel op de kieslijst voor hun partij, maar zijn niet gekozen. In onze gemeente is het ook niet gebruikelijk dat ze de eed of gelofte afleggen. Opmerkelijk, omdat ze wel een belangrijke rol spelen in het proces van informatievoorziening (soms onder geheimhouding) en besluitvorming, maar uiteindelijk geen stem mogen uitbrengen. Dat recht is alleen voorbehouden aan de raadsleden. De afgelopen weken zijn nieuwe raadsleden op een aantal beeldvormingsavonden door het ambtelijk apparaat wel bijgepraat over de gang van zaken rond belangrijke thema’s.
Vanaf 1 januari 2018 ontvangen raadsleden volgens een wettelijke regeling op basis van het aantal inwoners maandelijks een vergoeding van € 1.460,84 en een onkostenvergoeding van € 170,17. Men gaat ervan uit dat een raadslid gemiddeld 16-20 uur per week besteedt aan vergaderingen en werkbezoeken. Een duo-raadslid ontvangt een vergoeding van € 98,32 per vergadering.

Check Also

Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Lansingerland - Rond de honderd belangstellenden brachten vanuit het hele land zaterdag 13 oktober een bezoek aan het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie initiatieven’ dat in de Week van de Veiligheid werd georganiseerd in het gemeentehuis van Lansingerland.

Geef een reactie