dinsdag 16 oktober 2018 | week 42
Home » Algemeen » Duurzaam waterbeheer door gezamenlijke Waterambitie Greenport
Regio - Greenport West-Holland heeft haar Waterambitie voor de komende jaren gepresenteerd. Doel van de Waterambitie is de verschillende partners binnen de Greenport - ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden - samen te laten werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit, onder meer door onderlinge afspraken en uitgangspunten.

Duurzaam waterbeheer door gezamenlijke Waterambitie Greenport

Duurzaam waterbeheer door gezamenlijke Waterambitie Greenport

Regio – Greenport West-Holland heeft haar Waterambitie voor de komende jaren gepresenteerd. Doel van de Waterambitie is de verschillende partners binnen de Greenport – ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden – samen te laten werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit, onder meer door onderlinge afspraken en uitgangspunten.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van water.
“Door de klimaatveranderingen en de nodige inspanningen voor een betere waterkwaliteit in de oppervlaktewateren is meer aandacht nodig voor een duurzaam, toekomstgericht waterbeheer, op alle niveaus. De Greenport kan bij uitstek een platform bieden om de diverse ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen en met elkaar verder uit te werken”, vertelt Margreet Schoenmakers, themacoördinator Water binnen de Greenport.
De Waterambitie bestaat uit een toekomstbeeld op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit, met daarbij een aantal ambities per onderdeel van het tuinbouwcluster. Zo kunnen bedrijven en overheden werken aan de beschikbaarheid van zoet water, en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan innovatie en bewustzijn bij onder meer jongeren. De gepresenteerde Waterambitie wordt in de komende periode verder ingevuld door nadere gesprekken met partners van de Greenport.
De Waterambitie is te vinden op www.greenportwestholland.nl/waterambitie/.

Check Also

Thomas Borggreve boeit van begin tot eind

Bergschenhoek - Als er iemand is die ons duidelijk kan maken hoe je met mensen met dementie moet omgaan, dan is het wel Thomas Borggreve. Maandag 24 september kon een flink aantal belangstellenden in het gemeentehuis in Bergschenhoek kennismaken met zijn vakkennis op dat gebied, die hij verwoordde in een toneelstukje, door hem met verve op de planken gebracht.

Geef een reactie