dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » VVD buitenspel bij verdere coalitiegesprekken

VVD buitenspel bij verdere coalitiegesprekken

VVD buitenspel bij verdere coalitiegesprekken

Lansingerland – De VVD-fractie heeft zich op donderdag 12 april jl. plotseling uit de coalitiegesprekken teruggetrokken, nadat het een dag eerder al via een persbericht kenbaar had gemaakt dat een coalitie van de drie grootste partijen Leefbaar 3B, de VVD en het CDA, aangevuld met D66, de voorkeur heeft. Procesbegeleider Jaap Paans zet niettemin de besprekingen met Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland en de ChristenUnie voort, maar nodigt wel het CDA en GroenLinks in afzonderlijke gesprekken uit om te peilen wie er bereid is aan te schuiven bij de coalitieonderhandelingen.

Freek J. Zijlstra

In haar eigen persverklaring van woensdag 11 april jl. geeft de VVD-fractie aan dat de Leefbaar 3B-fractie na de verkennende gesprekken door Simon Fortuyn en Wouter Hoppenbrouwer hún beoogde coalitie van Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie kenbaar heeft gemaakt. Na overleg van dit voorstel in de VVD-fractie is die partij echter met een heel ander voorstel gekomen, namelijk een coalitie van Leefbaar 3B, de VVD, het CDA en D66. Reden om D66 toe te voegen is de grote duurzaamheidsopgave waar de gemeente in de komende jaren voor staat. De VVD gooit op deze manier zand in de machine die geolied op gang leek te komen kort nadat de verkiezingsuitslag bekend was.

Stabiele coalitie

Formateur Jaap Paans zegt in de gezamenlijke persverklaring van de overgebleven drie partijen dat al voor de start van de eerste inhoudelijke bijeenkomst is gebleken dat de VVD toch de voorkeur geeft aan een andere coalitiesamenstelling. “De drie overgebleven partijen zijn teleurgesteld dat de beoogde samenwerking geen kans krijgt, maar ze hebben aangegeven graag met elkaar verder te gaan.”
Inzet van de coalitieonderhandelingen was met elkaar te werken aan een brede coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Door het wegvallen van de VVD komen het CDA en GroenLinks alsnog in beeld. Paans gaat met die partijen gesprekken aan. “Het is mijn opdracht te komen tot een stabiele coalitie en een daarbij horend coalitieakkoord.”

Recht doen aan verkiezingsuitslag

In een korte reactie geeft Leon Hoek (WIJ Lansingerland) aan dat hij het jammer vindt dat de VVD op deze manier de handdoek in de ring gooit. “Het is prettig dat de andere drie partijen voor de beoogde coalitie elkaar wél vasthouden en nu is het zaak dit aantal met een vierde partij uit te breiden, waarbij recht gedaan wordt aan zetelaantal of behaalde winst bij de verkiezingen.”
Voorts zegt Hoek niet meer over de voortgang van de besprekingen te willen zeggen dan wat door de drie partijen en Jaap Paans in de persverklaring naar buiten is gebracht. Dat beamen Kees Willem Markus (ChristenUnie) en de persvoorlichter van Simon Fortuyn.
Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland en de ChristenUnie hebben in totaal 15 van de 33 raadszetels. Het CDA (met 5 zetels) of GroenLinks (met 2 zetels) kunnen een coalitie aan een (al dan niet ruime) meerderheid helpen.

Communicatie?

Kathy Arends (VVD) geeft in haar reactie op de gebeurtenissen aan dat het helemaal niet de bedoeling was uit de onderhandelingen te stappen. “Wij zijn er in mijn beleving niet uitgestapt en dat was ook niet onze intentie toen we een tweede verkenningsronde voorstelden. We hadden niet het gevoel dat we aan de kant geschoven zouden worden. Wij hebben in het eerste verkenningsgesprek al aangegeven dat we met de drie grote partijen een coalitie zouden willen vormen. Het voorstel van verkenner Fortuyn werd via een persbericht snel naar buiten gebracht. We hadden bij het kennismakingsgesprek met Jaap Paans, voordat er überhaupt inhoudelijke gesprekken waren geweest, nog steeds het idee dat er andere coalitiemogelijkheden ingebracht konden worden.”
Bij de coalitieonderhandelingen vier jaar geleden werd de VVD al in het begin van de onderhandelingen gepasseerd. Het lijkt erop dat de partij nu door een ongelukkige interventie weer snel buitenspel is gezet. Arends geeft desgevraagd aan dat de keuze van de VVD, waarbij WIJ Lansingerland en de ChristenUnie gepasseerd worden en er voorkeur is voor D66 (die een zetel verloren heeft), niets met personen of botsende belangen te maken heeft.

Check Also

Afvalscheiding moet en kan beter!

Lansingerland - De raadsleden van commissie Ruimte werden op woensdag 12 december jl. tijdens een Beeldvormingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden om het scheiden van huisafval te verbeteren. Een afweging tussen landelijk gestelde doelen en wat dat eenmalig gaat kosten, zal over enkele maanden gemaakt moeten worden.

Geef een reactie