donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Stand van zaken aanvullende geluidsmaatregelen HSL

Stand van zaken aanvullende geluidsmaatregelen HSL

Stand van zaken aanvullende geluidsmaatregelen HSL

Lansingerland – Er is wat ruis ontstaan in de berichtgeving over de kosten voor de geluidsaanvullende maatregelen voor de Hoge Snelheidslijn die door de gemeente raast. Wij gingen te rade bij Loeky van der Horst van de Stichting StopGeluidsoverlastHSL voor het juiste verhaal.

Peter Tetteroo

Staatssecretaris Mansveld besloot in 2015 de geluidsoverlast van de HSL in tien gemeenten langs het tracé te verminderen. Daar is een budget van 70 miljoen voor vastgesteld, waarvan 37,5 miljoen bestemd is voor Lansingerland. Dit geld is gelabeld en kan niet aan andere zaken besteed worden. Daarnaast worden de komende tijd voor 60 miljoen euro aanpassingen gedaan aan het gehele HSL-spoor, bijvoorbeeld aan extra windschermen op de Moerdijkbrug. Deze aanpassingen staan volkomen los van de aanvullende geluidsmaatregelen voor Lansingerland. Hier hoeven we niet te vrezen dat het geld dat voor deze aanvullende geluidsmaatregelen op zal gaan aan de overige landelijke aanpassingen.

Co-realisatiegroep

In de raadscommissie Ruimte gaf wethouder Simon Fortuyn de volgende informatie aan de raadsleden: “Op 19 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Co-realisatiegroep. Dit keer waren ook de uitvoerende partijen – Infraspeed en BAM – aanwezig om toelichting te geven op hun inzet. De BAM werkt nauw samen met TNO die voor een aantal varianten geluidsschermen de geluidsabsorptie uitrekent. Gezamenlijk wordt gezocht naar de variant die het meest optimaal is voor de geluidsreductie maar ook voor de realisatie (techniek, logistiek, kosten). De verwachting is dat eind april in de volgende Co-realisatie bijeenkomst gesproken zal worden over de geluid reducerende eigenschappen en de kosten van de doorgerekende varianten.”

Loeky van der Horst: “In de laatste twee jaar zijn veel voorbereidende werkzaamheden in gang gezet. Het Ministerie, Prorail, TNO, de gemeente Lansingerland en de stichting StopGeluidsoverlastHSL werken, namens alle bewoners, in een Co-realisatieteam samen, om een optimale geluidsreductie te verkrijgen. Het is uniek voor Nederland dat bewoners in zo’n groot project zo intensief mee kunnen denken om de leefbaarheid van hun dorp te vergroten. Het proces van de geluidsmaatregelen blijkt ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Dat de snelheden waarmee gereden wordt rond 300 km per uur liggen, maakt de situatie gecompliceerder dan bij een ‘gewoon’ spoor. Bijvoorbeeld wat veiligheid betreft. TNO is bijna klaar met het doorrekenen van de verschillende schermhoogten, verschillende materialen enzovoort. Aan de hand van deze uitkomsten kan gekeken worden of de afgesproken geluidsreductie gehaald gaat worden of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Bam en Infraspeed zijn inmiddels bezig met het inplannen van de periodes waarin aan het spoor gewerkt kan worden. Dat zullen vaak de nachten en/of weekenden zijn. Alles is nu in werking gesteld en in 2019 volgt de uitvoering.”

Tot slot maakt Loeky van der Horst nog een sprekende vergelijking: “Een aannemer bouwt bij meneer X een nieuwe garage en bij zijn buurman plaatst hij zonnepanelen op het dak. Beide activiteiten hebben niks met elkaar te maken”.

Check Also

Right to Challenge in Lansingeland

Lansingerland - Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners krijgen met R2C daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren. De ChristenUnie vroeg zich in de commissievergadering Algemeen Bestuur af of de fracties vinden dat er voldoende werk wordt gestoken in en voldoende aandacht is voor de Right to Challenge in Lansingerland.

Geef een reactie