dinsdag 16 oktober 2018 | week 42
Home » Politiek » Zijn de leden van de Welstandscommissie deskundig genoeg?

Zijn de leden van de Welstandscommissie deskundig genoeg?

Zijn de leden van de Welstandscommissie deskundig genoeg?

Lansingerland – Tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimte op dinsdag 10 april jl. kwam de (her)benoeming van de leden van de Welstandscommissie voor de komende drie jaar aan de orde. De (her)benoeming was bijna een hamerstuk, totdat er vragen werden gesteld over de werkzaamheden en de deskundigheid van betrokkenen. Besloten werd de commissie uit te nodigen voor een toelichting op haar werkzaamheden tijdens een Beeldvormingsavond van de gemeenteraad.

Freek J. Zijlstra

Je hoort meestal pas over de Welstandscommissie op een verjaardag of als je zelf het huis wilt uitbouwen of iets aan de gevel wilt veranderen. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B): “De ene keer mag een dakkapel niet op de aangevraagde manier geplaatst worden, omdat het niet in lijn is met de dakkapellen van de buren; een andere keer vindt met het juist goed om de eentonigheid te doorbreken.” Hij stelde in de vergadering voor de commissie een keer uit te laten leggen waaruit hun werkzaamheden bestaan, wat de richtlijnen zijn en in welke gevallen daarvan afgeweken kan worden.
In zijn maiden speech vroeg duo raadslid Charles van Harn (CDA) zich af hoe commissie Ruimte bij het ontbreken van curriculum vitae van de vijf voorgestelde leden de adviesdeskundigheid kan beoordelen als wordt gesteld dat alle voorgestelde leden ruim voldoende opleiding en ervaring met architectuur hebben.

De praktijk

Volgens de toelichting bij de raadsstukken worden de werkzaamheden in de praktijk uitgevoerd door de Stichting Dorp Stad en Land. De Welstandscommissie bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en drie leden, waarvan ten minste twee leden deskundig zijn op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie. Ze adviseert op basis van het vastgestelde Welstandsbeleid en waarborgt op deze manier de gewenste beeldkwaliteit binnen de gemeente.
Dat gaat in de regel over nieuwbouw of bouwkundige veranderingen aan bestaande bouw. De vraag is wie dan gaat over het behouden van beeldkwaliteit. Een goed voorbeeld daarvan is de historische boerderij op de hoek van de Rodenrijseweg en de Anjerdreef. Na jarenlang verval, leegstand en verdere verpaupering is er nu sprake van het instorten van aangrenzende bebouwing. Een vreselijke verrommeling van de openbare ruimte en de directe woonomgeving. Van wie mag dat?

Check Also

Veiliger maken rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg

Berkel en Rodenrijs - De gemeente gaat de komende maanden de rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger maken. Er is de afgelopen tijd ter plaatse onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en de verkeerscapaciteit.

Geef een reactie