zaterdag 23 februari 2019 | week 08
Home » Nieuws » VVD Lansingerland stapt uit coalitieonderhandelingen
Procesbegelelider Paans.

VVD Lansingerland stapt uit coalitieonderhandelingen

Lansingerland – De zoektocht naar een nieuwe coalitie gaat verder zonder de VVD. Die constatering doet formateur Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam, nadat de liberalen hebben laten weten dat zij alsnog de voorkeur geven aan een andere coalitievariant.

Afgelopen vrijdag hebben de vier partijen (Leefbaar 3B, VVD, Wij Lansingerland en ChristenUnie) gezamenlijk afgesproken om inhoudelijk te verkennen hoe zij kunnen komen tot collegevorming. Voor die verkenning hebben de partijen Jaap Paans gevraagd als procesbegeleider.
“Al voor de start van de eerste inhoudelijke bijeenkomst is mij gebleken dat de VVD toch de voorkeur geeft aan een nieuwe verkenningsronde en een andere coalitiesamenstelling,” zegt Paans. “De drie overgebleven partijen zijn teleurgesteld dat de beoogde samenwerking geen kans krijgt en hebben aangegeven graag met elkaar verder te gaan.”

Meer opties
De fractieonderhandelaars van de beoogde coalitiepartijen zijn de afgelopen weken enkele malen bij elkaar geweest om vol goede moed te werken aan een brede coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Nu de VVD uitstapt zijn er meerdere opties om, zowel naar omvang van partijen, als naar geboekte verkiezingswinst, recht te doen aan de wens van de kiezers. “Ik zal daarom nu namens hen afzonderlijk CDA en GroenLinks uitnodigen om te vernemen of zij bereid zijn deel te nemen aan deze coalitieonderhandelingen,” laat Paans weten. “Mijn opdracht is immers te komen tot een stabiele coalitie en een daarbij behorend coalitieakkoord.”
De formateur constateert dat de op vrijdag 6 april gemaakte afspraak stevig staat. “Ook na uitstappen van de VVD zie ik veel energie en de wil om van deze coalitie in wording een succes te maken,” aldus Paans.

Check Also

Noorderparklaanpanden krijgen na jaren weer schoolfunctie

Bergschenhoek - Bij negen ondernemers die een winkelpand huren aan de Noorderparklaan viel eerder dit jaar een brief op de mat. Hen werd de huur opgezegd, want de panden zullen - zoals voorheen - weer gebruikt gaan worden als school.

Geef een reactie