maandag 18 februari 2019 | week 08
Home » Politiek » 3B Wonen doet het goed

3B Wonen doet het goed

3B Wonen doet het goed

Lansingerland – Bij de vierjaarlijkse visitatie is 3B Wonen eind 2017 op een aantal gebieden beoordeeld en daarover is nu een lijvig rapport verschenen. De overall conclusie is dat de woningcorporatie in alle sectoren landelijk gezien gemiddeld hoog scoort. In een besloten meeting werden op 5 april jl. bij alle samenwerkende partijen ideeën opgehaald om aan verbeterpunten vorm en inhoud te geven.

Freek J. Zijlstra

Was in het verleden nog sprake van een zekere vrijblijvendheid om anderen in de keuken van je bedrijf met een kritische blik een rondgang te laten maken, nu hebben instellingen de wettelijke verplichting dat elke vier jaar door een onafhankelijk bureau te laten doen. Er ligt nu een rapport van bijna honderd pagina’s waarin een overzicht staat hoe er gewerkt wordt, de bedrijfsresultaten vermeld worden, structuren belicht worden en aanbevelingen worden gedaan om tot nog betere resultaten te komen.

Het kan altijd nog beter

Vijf verschillende sectoren werden onder de loep genomen en cijfermatig beoordeeld. Zo werden de vastgelegde prestatieafspraken en de gestelde ambities respectievelijk met een 7,5 en een 8,0 beoordeeld. Belanghebbenden, zoals huurders, gemeentelijke overheid en zorg- & welzijnsinstellingen, gaven gemiddeld een 8,2. Het vermogensbeheer kreeg een 7,3 en de wijze waarop 3B Wonen de zaken regelt en naar buiten toe presenteert kreeg ook een 7,3.
De corporatie wil vooral in die laatste sector verbeterpunten aanbrengen; in de daarop volgende praatsessie werden mogelijkheden om wijkgericht werken, aan de samenleving laten zien wat de corporatie doet en (nog) meer aandacht te geven aan samenwerking met derden, besproken.
De visitatiecommissie was positief over de wijze waarop de voorraad woningen op peil wordt gehouden en er gewerkt wordt aan bijvoorbeeld doorstroming van ouderen en ‘empty nesters’ naar appartementen. Over de organisatie schrijft de visitatiecommissie dat men betrokken is, laagdrempelig naar de klant en kwalitatief goede dienstverlening heeft, waarin oplossingsgericht meegedacht wordt.

Focus op andere huurwoningen

In 2017 waren er 43 medewerkers in dienst bij 3B Wonen, met een formatie van 38,3 fte. Die personeelsleden zijn vooral werkzaam in de dienstverlening naar de klant en voor de bedrijfsvoering van het woningenbestand. Het dagelijks onderhoud van de woningen wordt door MainPlus in samenwerking met (lokale) aannemers uitgevoerd.
3B Wonen heeft 4.069 woningen in bezit en beheert nog eens 365 woningen voor andere eigenaren. Van het eigen woningbestand behoort 95,6% tot de sociale huursector. De corporatie heeft slechts 67 woningen in de vrije huursector. Dat bemoeilijkt de doorstroming, vooral van huidige ‘scheefwoners’.
Bij het Woondebat op 5 maart jl. sprak professor Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft al over de problemen van deze tijd. Hij is lid van de vijfkoppige Raad van Toezicht van 3B Wonen. “We kampen met een sterk toenemend woningentekort, een betaalbaarheidsprobleem bij gezinnen en middeninkomens die teveel verdienen om te mogen huren in de sociale huursector, maar te weinig inkomen hebben om een huis te kunnen kopen. Starters op de woningmarkt hebben een ander probleem. Ze moeten zeker vier tot vijf jaar wachten voordat ze in aanmerking komen voor een (kleine) huurwoning. Ik adviseer jongeren zich direct in te schrijven voor een huurwoning als ze achttien jaar worden, zodat ze tijdens hun studiejaren, thuis of op kamers wonend, tijd winnen op de wachtlijst; als ze tenminste in Lansingerland willen wonen. Er worden ook veel te weinig koopwoningen voor starters gebouwd. Daar is door de strikte voorwaarden die banken bij de verstrekking van een hypotheek hanteren, de financiering het probleem. Zonder voldoende eigen geld of met hulp van (groot)ouders, kan men geen starterswoning kopen. De laatste cijfers laten zien dat 65% van de starters die daar wel in slagen, dat inderdaad met eigen geld van familie doet.”

De politiek is aan zet

Met andere woorden, als er in de samenleving meer vraag van huurders met een middeninkomen naar vrije sector huurwoningen is en er behoefte is aan veel meer kleine 1/2-kamer huurwoningen voor starters, al dan niet in een appartementencomplex, dan moet de focus bij het ‘bouwen-bouwen-bouwen’ verlegd worden. Dat is vooral een politieke keuze, waar men over het derven van grondinkomsten bij het bouwen van (te) goedkope woningen, over de eigen schaduw heen moet stappen. Met een beoogde coalitie van WIJ Lansingerland die er voor jongeren wil zijn, de ChristenUnie onder andere aandacht voor jonge gezinnen wil en Leefbaar 3B het beste met alle inwoners van Lansingerland voor heeft, moet dat gaan lukken. Vooral als er vrije sector huurwoningen gebouwd gaan worden, zodat er meer doorgroeimogelijkheden komen en scheefwonen kan worden tegengegaan; dan doet ook de VVD mee. Jammer alleen dat zo’n akkoord pas over een aantal jaren een tastbaar resultaat zal hebben. Regeren is inderdaad vooruit zien. En dan ligt er ook nog de verplichting het percentage sociale huurwoningen van 18,6% naar minstens 20% op te voeren. Dat komt neer op het extra bouwen van 320 sociale huurwoningen. 3B Wonen heeft laten zien dat die woningen bij de corporatie in goede handen zijn!

Check Also

Pitches Lansingerlands Initiatief

De gemeente Lansingerland organiseert weer een nieuwe editie van het Lansingerlands Initiatief. Inmiddels zijn er vijf initiatieven ingediend. Deze gaan over de volgende onderwerpen: 1. Kringmarkt; 2. Plukberm of eetbare ruimte; 3. Rustpunt in De Groenzoom; 4. Terughalen vrachtschuit naar Lansingerland; en 5. Voedingsadvies op school.

Geef een reactie