woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Burgemeester Paans uit Alblasserdam gaat coalitiebesprekingen begeleiden
Lansingerland - De fractievoorzitters van Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie hebben voor het vervolg van de coalitiebesprekingen Jaap Paans gevraagd om dat proces te begeleiden.

Burgemeester Paans uit Alblasserdam gaat coalitiebesprekingen begeleiden

Burgemeester Paans uit Alblasserdam gaat coalitiebesprekingen begeleiden

Lansingerland – De fractievoorzitters van Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie hebben voor het vervolg van de coalitiebesprekingen Jaap Paans gevraagd om dat proces te begeleiden.

Jaap Paans is bekend met besturen op gemeentelijk niveau. De afgelopen twee decennia was hij achtereenvolgens griffier in Rotterdam en Dordrecht, en werkte vanuit die positie nauw samen met colleges van burgemeester & wethouders en gemeenteraden. Sinds 2015 is hij burgemeester van Alblasserdam. Paans: “Ik ken Lansingerland natuurlijk goed vanuit mijn functie als griffier in Rotterdam. De gemeente heeft, na de fusie, een bestuurlijk en financieel moeilijke periode achter de rug. Maar het vorige college en burgemeester Van de Stadt hebben effectief orde op zaken gesteld. Lansingerland is een van de aantrekkelijkste woon- en werkgemeenten van de regio. Ik ga met veel plezier, vertrouwen en energie aan de gang om Lansingerland ook de komende vier jaar van een stabiele en hechte coalitie te voorzien.”
Verkenner Simon Fortuyn is blij met deze unanieme benoeming van procesbegeleider Jaap Paans. Hij heeft er alle vertrouwen in dat met de keuze voor Jaap Paans – niet alleen door zijn bestuurlijke ervaring en kennis van het politieke krachtenveld, maar ook door zijn verbindende persoonlijkheid – aan de beoogde coalitie verder vorm gegeven kan worden.

Check Also

Korte gemeenteraadsvergadering met inspreekster over luchthaven

Lansingerland - Op donderdag 5 juli hield de gemeenteraad de laatste reguliere vergadering voor het zomerreces. Inspreekster Annemieke Boxem vertelde de raad over nachtelijke geluidsoverlast door vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Op donderdag 15 juli aanstaande wordt de kaderbrief met de begroting voor volgend jaar besproken.