woensdag 19 december 2018 | week 51
Home » Politiek » Beoogde coalitie wordt Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie
Lansingerland - Verkenner Simon Fortuyn heeft dinsdagmiddag 3 april jl. een persbericht laten uitgaan waarin wordt meegedeeld dat Leefbaar 3B, de VVD, WIJ Lansingerland en de ChristenUnie het voornemen hebben coalitiebesprekingen met elkaar aan te gaan.

Beoogde coalitie wordt Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie

Check Also

Halve gemeenteraad steunt kinderpardon

​​Lansingerland - De GroenLinks-fractie diende met steun van WIJ Lansingerland, de ChristenUnie, D66 en de PvdA een motie in waarin het college van b. en w. wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij andere ‘Kinderpardongemeenten’ in Nederland. De motie kreeg ook nog steun van de halve fractie van Leefbaar 3B (waarvan één lid afwezig was), waardoor de stemmen staakten op 16 - 16, en behandeling van de motie weer geagendeerd staat voor de vergadering van 20 december aanstaande.

Geef een reactie