zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Beoogde coalitie wordt Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie
Lansingerland - Verkenner Simon Fortuyn heeft dinsdagmiddag 3 april jl. een persbericht laten uitgaan waarin wordt meegedeeld dat Leefbaar 3B, de VVD, WIJ Lansingerland en de ChristenUnie het voornemen hebben coalitiebesprekingen met elkaar aan te gaan.

Beoogde coalitie wordt Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.