donderdag 26 april 2018 | week 17
Home » Politiek » Beoogde coalitie wordt Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie
Lansingerland - Verkenner Simon Fortuyn heeft dinsdagmiddag 3 april jl. een persbericht laten uitgaan waarin wordt meegedeeld dat Leefbaar 3B, de VVD, WIJ Lansingerland en de ChristenUnie het voornemen hebben coalitiebesprekingen met elkaar aan te gaan.

Beoogde coalitie wordt Leefbaar 3B, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie

Check Also

Zijn de leden van de Welstandscommissie deskundig genoeg?

Lansingerland - Tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimte op dinsdag 10 april jl. kwam de (her)benoeming van de leden van de Welstandscommissie voor de komende drie jaar aan de orde. De (her)benoeming was bijna een hamerstuk, totdat er vragen werden gesteld over de werkzaamheden en de deskundigheid van betrokkenen. Besloten werd de commissie uit te nodigen voor een toelichting op haar werkzaamheden tijdens een Beeldvormingsavond van de gemeenteraad.