maandag 18 februari 2019 | week 08
Home » Politiek » Dit zijn de leden van de nieuwe gemeenteraad

Dit zijn de leden van de nieuwe gemeenteraad

Dit zijn de leden van de nieuwe gemeenteraad

Lansingerland – Op donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. In een bloemrijk ingerichte raadzaal legden dit keer 33 raadsleden de eed of belofte af.

Freek J.Zijlstra

Met het afleggen van de eed of belofte verklaarden zij geen gift of gunst te hebben gegeven of beloofd om een plaats in de raad te verkrijgen, dan wel bij het vervullen van hun taak in de toekomst van anderen te zullen aannemen. En niet onbelangrijk, dat men trouw zal zijn aan de Grondwet, de wetten zal nakomen en de plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. In antwoord daarop klonk 16 keer ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!’ en 17 keer ‘Dat verklaar en beloof ik!’
Burgemeester Pieter van de Stadt sprak de raad kort toe. Volgens hem kan men voortbouwen op de fundamenten die de vorige raad de afgelopen vier jaar heeft gelegd. Er moet nu stevig koers gehouden worden, en daarbij ziet hij voor zichzelf de rol van bootsman weggelegd. Daarbij vertrouwt hij erop dat de raad hem ‘vier goede wethouders’ als stuurlui geeft om de taken uit te voeren. “Deze raad heeft een gezonde mix van oud en jong, ervaren en onervaren raadsleden. Dat er jongeren, soms met voorkeurstemmen in de raad komen, vervult mij met trots! U heeft nu vier jaar de touwtjes in handen. Ik reken op een fijne samenwerking tussen het college, de ambtenaren en de inwoners van Lansingerland!”

Sommige raadsleden werden met voorkeursstemmen gekozen (hieronder met * aangegeven) als ze meer dan een kwart van de kiesdeler 822 (>206 stemmen) behaalden. Vervolgens werden de raadsleden gekozen conform de volgorde die de partij bij het vaststellen van de kieslijst had bepaald.
We maakten van de echte nieuwe raadsleden een snapshot vlak voor hun installatie en vroegen wie ze zijn.

Leefbaar 3B

Simon Fortuyn (3864 *stemmen), Berkel en Rodenrijs. Fortuyn was de afgelopen vier jaar wethouder en treedt voor het eerst tot de raad toe.
Marjolein Gielis (732 *st.), Bergschenhoek.
Don van Doorn (48 jaar, 400 *st.): “Ik ben opgegroeid in Berkel en Rodenrijs. Via Bergschenhoek ben ik tien jaar geleden neergestreken in het mooie Bleiswijk. Overdag maak ik deel uit van het management van de Divisie IZ (Ministerie van Justitie en Veiligheid-DJI) en ga in mijn vrije tijd graag naar de sportschool. Maar met stip op 1 staat natuurlijk mijn prachtige dochter Shannen. Bij Leefbaar 3B staat ‘Bereikbaar, Betrokken en Betrouwbaar’ centraal. Daar kunt u wat mij betreft op rekenen.”
Wouter Hoppenbrouwer (341 *st.), Berkel en Rodenrijs.
Leon Erwich (266 *st.), Bleiswijk.
Jan Pieter Blonk (258 *st.), Berkel en Rodenrijs.
Johan Philippens (32 jaar, 28 st.): “Ik ben met mijn vrouw en zoontje woonachtig in Bleiswijk. Mijn studieachtergrond ligt in de bedrijfseconomie, arbeid en organisatie psychologie en master of criminal investigation. Voorheen werkzaam als financieel adviseur en nu als recherchekundige bij de politie verantwoordelijk voor de veiligheid in de Rotterdamse haven. In de gemeenteraad ben ik actief in de commissie algemeen bestuur met als speerpunten: veilige woonomgeving, solide financieel beleid en meer inspraak voor inwoners.”
Georgine Zwinkels-Schiltmans (180 st.), Bergschenhoek.

VVD

Kathy Arends-Drijver (2957 *st.), Bergschenhoek.
Alexander Kuipers (584 *st.), Berkel en Rodenrijs.
Matthijs Machielse (21 jaar; 283 *st.). “Ik woon sinds 2007 in Berkel en Rodenrijs. Ik kom uit een groot en ondernemend gezin; zelf studeer ik nog. Ik ben opgegroeid in Lansingerland en heb gezien wat er soms mist: een plek voor jongeren. Als medeoprichter van het debatteam op het Wolfert Lyceum heb ik vaak gehoord wat er anders moet, dus nu aan de slag om die plek om te wonen, te sporten en te chillen echt te gaan creëren!”
Nathalie van Bakel (269 *st.), Bergschenhoek.
Ed van Santen (51 jaar; 87 st.). “Ik ben opgegroeid in Bleiswijk en nu woon ik met mijn gezin met veel plezier in Bergschenhoek. Mijn zoon en dochter gaan hier naar de middelbare school. Ik speel tennis, loop hard, ga graag uit eten en geniet van de tuin. Ik ben vereerd in de gemeenteraad te komen. Ik ben directeur bij een financiële instelling. Mijn commissie waar ik in de gemeenteraad aan ga deelnemen is algemeen bestuur; het verbeteren van veiligheid, financiën en het ondernemingsklimaat past bij mij.”
Mauriel van As (39 jaar; 104 st.). “Ik woon samen met mijn vrouw in de Meerpolder in Berkel en Rodenrijs. Ik ben geboren en getogen in Bleiswijk. Na een carrière in de accountancy werk ik nu als teamleider bij het Ministerie van SZW. Ik vind aanpak van verkeersonveilige situaties en verbetering van de bereikbaarheid van het centrum van Berkel heel belangrijk. Verder moet de hinder van de A16-Rotterdam tot een minimum worden beperkt. In mijn vrije tijd ga ik graag duiken of motorrijden.”
Erik Kampinga (109 st.), Berkel en Rodenrijs.

CDA

Matthijs Ruitenberg (2180 *st.), Berkel en Rodenrijs.
Nelleke Bouman-Quist (431 *st.), Bleiswijk.
Frans Ammerlaan (62 jaar; 378 *st.). “Na jaren als ondernemer met ons familiebedrijf Bakker Ammerlaan actief te zijn geweest, wil ik mij nu als raadslid voor de samenleving van Lansingerland inzetten. Ik ben getrouwd, heb 2 dochters en woon in Bleiswijk. Mijn opleiding is MBO bakkerij en Middelbare Detailhandel School geweest. Naast het besturen zijn mijn hobby’s fietsen en naar Feyenoord gaan. Als raadslid wil ik een verbinder zijn tussen inwoners en de gemeente. Ik ga mij hard maken voor levendige, aantrekkelijk centra van onze kernen, een goed ondernemersklimaat, goede contacten in de regio en betere bereikbaarheid.”
Hans van der Stelt (173 st.), Bleiswijk.
Dave Bergwerff (24 jaar; 174 st.), Bergschenhoek. “Ik ben al ruim twee jaar actief bij het CDA in Lansingerland en ook bij het CDJA-Rotterdam. Bij het CDA Lansingerland heb ik al verschillende functies bekleed, van steunfractielid tot lid van de programmacommissie. Ik studeer Bestuurskunde en Overheidsmanagement en combineer mijn opleiding graag met het raadslidmaatschap. In praktische zin ga ik de commissie ‘Samenleving’ versterken.”

WIJ Lansingerland

Leon Hoek (1082 *st.), Bergschenhoek.
Petrine van Olst-in ’t Veen (429 *st.), Bergschenhoek.
Jan Jumelet (50 jaar; 90 st.). “Ik ben gehuwd, heb twee kinderen en ben woonachtig in Bergschenhoek. Ik ben wat je noemt rijksambtenaar. Mijn hobby’s zijn: young- en oldtimer auto’s. Mijn doel is positief samen te werken op een realistische manier met én voor anderen. Als lid van de commissie Ruimte wil ik namens WIJ Lansingerland op een realistische wijze de aspecten van de openbare ruimte en het verkeer beoordelen. In de komende periode zullen volgens mij belangrijke onderwerpen in de commissie Ruimte zijn: bouwen, vitale dorpskernen, verduurzaming en verkeersontsluiting in en van onze gemeente.”

ChristenUnie

Kees-Willem Markus (1020 *st.), Bergschenhoek.
Ankie van Tatenhove-Meesen (595 *st.), Berkel en Rodenrijs. Van Tatenhove was de afgelopen vier jaar wethouder en komt weer terug in de raad.
Jurjen Dieleman (237 *st.), Berkel en Rodenrijs.

D66

Miciel Muis (952 *st.), Berkel en Rodenrijs.
Ineke den Heijer (689 *st.), Berkel en Rodenrijs.
Erik Jonker (79 st.), Bergschenhoek.

GroenLinks

Marko Ruijtenberg (729 *st.), Berkel en Rodenrijs. Ruijtenberg is de nieuwe fractievoorzitter; u heeft de afgelopen maanden al uitgebreid kennis met hem kunnen maken.
Selgei Gabin (384 *st.), Berkel en Rodenrijs. “Hoewel ik nieuw ben in de lokale politiek ben ik dat zeker niet in Lansingerland. De gebieden waar ik mij hard voor wil maken de komende vier jaar zijn Jeugd- en jongerenbeleid, armoedebestrijding en de inclusieve samenleving. Daarom zal ik ook plaats gaan nemen in de commissie Samenleving. Naast mijn raadswerk studeer ik Rechten aan de Universiteit van Leiden. Ik verheug me erop om Lansingerland te veranderen.”

PvdA

Petra Verhoef (793 *st.), Bergschenhoek.

Check Also

Pitches Lansingerlands Initiatief

De gemeente Lansingerland organiseert weer een nieuwe editie van het Lansingerlands Initiatief. Inmiddels zijn er vijf initiatieven ingediend. Deze gaan over de volgende onderwerpen: 1. Kringmarkt; 2. Plukberm of eetbare ruimte; 3. Rustpunt in De Groenzoom; 4. Terughalen vrachtschuit naar Lansingerland; en 5. Voedingsadvies op school.

Geef een reactie