dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Nieuws » Afscheid van de gemeenteraadsleden

Afscheid van de gemeenteraadsleden

Afscheid van de gemeenteraadsleden

Lansingerland – Nadat de stemmen geteld waren, de rook opgetrokken, het feest gevierd, de wonden gelikt, werden nieuwe raadsleden geïnstalleerd en afscheid genomen van tien raadsleden uit de afgelopen periode.

Peter Tetteroo

Van de tien raadsleden die afscheid namen op 27 maart waren er negen aanwezig, vertrekkend raadslid Eddy Neeleman was er op deze avond niet bij. De burgemeester sprak de negen toe en overhandigde hen een beeld als dank en ter herinnering aan hun werk voor de gemeenschap. De fractieleiders/lijsttrekkers spraken hun vertrekkende collega’s toe en tot slot nodigde de burgemeester de, nu ex raadsleden, uit voor een slotwoord.

Mooie woorden

Jan van der Laan zong een regel uit een lied van René Froger: “This is the moment, this is the time” en noemde de afgelopen vier jaar leerzaam. Volbracht met steun van zijn vrouw en gezin en met de belofte dat, mocht er een raadslid van Leefbaar 3 B afhaken, hij paraat staat. Juval Pat El nam zijn onvermijdelijke jas mee naar het spreekgestoelte. Zo kende men hem immers het best. Met de woorden: “Het was mij een eer dat ik de bewoners van deze mooie gemeente vier jaar lang mocht vertegenwoordigen” nam hij afscheid (en wie weet tot ziens). Ivana Citterbartová erkende dat zij spijt had van haar beslissing om niet terug te keren in de raad. Hoe zou de komende periode er voor haar uit zien, zonder haar dagelijkse werk voor de raad? Ivana eindigde haar dankwoord met: “Ik denk onbescheiden dat ik de harten en de hoofden van de raadsleden een beetje groener heb gemaakt.” Johan van der Burg haalde een uitspraak van Winston Churchill aan: “Nothing concentrates the mind better than the prospect of drowning”, waarmee hij aangaf dat als de nood hoog is er vanzelf daadkracht ontstaat. Door het doortastend optreden van de raad, waarbij Johan vooral de samenwerking door de fracties heen, roemde, klom Lansingerland uit het dal. Gerard Bovens verwees naar zijn gewaardeerde verslagen die hij in de afgelopen jaren maakte. Een totaal van 2000 woorden, waarin hij alle daden van zijn partij, de PvdA, beschreef. Gerard sprak zijn dank uit aan de griffie voor hun ondersteuning, de ambtelijke medewerkers die met weinigen veel tot stand wisten te brengen, de voorzitter van de raad en zijn wethouders en de collega’s van de raad. “Zorg goed voor elkaar, want met elkaar kun je ver komen”, sloot Gerard Bovens zijn dankwoord af. Gert-Jan van den Bogerd en Ronald van der Stad lieten hun beurt voor bij gaan. André Nieuwlaat en Arnold Oosterlaan werden op een bijzondere manier in het licht gezet. Daarover op een andere plek in de Heraut meer.

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie