dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » WIJ Lansingerland: Jeugd geeft inspirerende input

WIJ Lansingerland: Jeugd geeft inspirerende input

WIJ Lansingerland: Jeugd geeft inspirerende input

Lansingerland – Maandagavond 12 maart organiseerde WIJ Lansingerland wederom een jongerendebat. Ditmaal vond dit plaats in jongerencentrum The Point. Naast de ‘Jong-WIJ’-leden schoof er nog een aantal andere jongeren aan. De leeftijd van de jongeren varieerde van 11 tot 21 jaar. Doel van de avond was om het geluid van de jongeren op te halen.

WIJ Lansingerland ging met de jongeren in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Wat momenteel echt speelt onder de jeugd in Lansingerland zijn de vele straatroven. Hoe kun je dit oplossen? Is cameratoezicht een goed idee? Daar is veruit iedereen het over eens dat dat niets oplost. Want juist waar dan geen camera hangt wordt toegeslagen. Meer blauw op straat. Je ziet nooit een agent op straat lopen of fietsen. Dit zou volgens de aanwezigen zeker bijdragen aan meer veiligheid.
Over een coffeeshop is men het voor het grootste deel eens, deze hoort niet in Lansingerland. Het klinkt leuk om wiet in een coffeeshop te kopen, maar men ziet juist de overlast dan toenemen.
Wat ontbreekt er nu nog in de dorpskernen? Een jongerencafé. Er ontstond discussie over hoe een jongerencafé eruit zou moeten zien. Conclusie is dat The Point hier al aan voldoet! Bijkomstigheid is dat The Point ideaal gelegen is tussen Berkel en Bergschenhoek en ook goed te bereiken is vanuit Bleiswijk.
Gespreksleider Leon Hoek vertelde dat hij vroeger zelf met zijn vrienden activiteiten in de jeugdsociëteit moest organiseren. Van gemeente tot politie en omwonenden, van bandjes tot drankinkoop. Eigenlijk draaiden hij en zijn vrienden een kleine onderneming, waarvan hij heel
veel leerde. Hij enthousiasmeert de aanwezige jeugd om dit ook te gaan doen. Met de professionele ondersteuning van jeugd- en jongerenwerk zou dit moeten lukken.

Activiteiten

De ideeën die deze avond gehoorden werden, zijn talloos zoals huiskamerbijeenkomsten, georganiseerd door jeugd- en jongerenwerk, maar ook feesten en sportactiviteiten. Dat laatste zou mogelijk in samenspraak met sportverenigingen in Lansingerland georganiseerd kunnen worden. Op het gebied van verkeersveiligheid geven de nieuwe voorrangsregels op de Oostersingel stof tot gesprek.
Op de vraag hoe jongeren chill lekken er uit moeten zien geven de jongeren aan, dat er in ieder geval een grote vuilnisbak moet komen. De suggestie wordt geopperd dat bij het netjes houden van deze chillplekken er misschien wel een beloning tegenover kan staan. Daar is niet iedereen het mee eens, want het is toch heel normaal om het netjes tehouden. WIJ Lansingerland is er wel voor in om bijvoorbeeld jaarlijks een feest te gunnen als de plekken netjes worden achtergelaten. De avond werd afgesloten met tips en tricks voor wat betreft LSL summerjobs. Dit initiatief van WIJ Lansingerland en Jeugd- en jongerenwerk heeft er voor gezorgd dat 55 jongeren een vakantiebaantje hebben gedaan.

Check Also

Maalderij Treurniet moet het gezicht van het dorp blijven

Berkel en Rodenrijs - Het is niet voor het eerst dat in deze krant alinea’s gewijd worden aan het stuk gemeentelijk erfgoed Maalderij Treurniet Mengvoeders BV aan de Rodenrijseweg. De productie in de maalderij op deze locatie ligt al een aantal jaren stil. Plannen om het erfgoed voor het nageslacht te behouden zijn er al jaren. Tot genoegen van Nico en zoon Steven Treurniet werden de plannen door veel inwoners van Berkel en gemeentebestuurders met gejuich ontvangen.

Geef een reactie