zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Ontbijten met de ChristenUnie

Ontbijten met de ChristenUnie

Ontbijten met de ChristenUnie

Lansingerland- Op 9 maart organiseerde de ChristenUnie in Lansingerland een ontbijtje voor de inwoners van de gemeente die 70 jaar en ouder zijn. Tijdens het ontbijt spraken de 70-plussers en de kandidaten van de ChristenUnie met elkaar over het onderwerp “Waardevol voor Lansingerland”.

Aan twee goed gevulde tafels werd gesproken over onderwerpen als wonen in Lansingerland, openbaar vervoer en hoe de drie dorpen zijn veranderd tot wat ze nu zijn. Daarnaast vertelden ds. Markus en ChristenUnie-kandidaat Paul Lieverse over het belang van omzien naar elkaar.
De ChristenUnie organiseerde het ontbijt natuurlijk niet zomaar. Door ChristenUnie-afdelingen in heel Nederland is in de afgelopen periode gewerkt aan lokale uitwerkingen van het “Manifest Waardig ouder worden”. Op 10 maart is dit manifest ook landelijk gelanceerd, door Kamerleden en ministers van de ChristenUnie. In Lansingerland heeft de ChristenUnie ook een lokaal manifest opgesteld, met punten waar in de komende raadsperiode aan gewerkt zal gaan worden, zodat iedereen waardig ouder mag worden in Lansingerland.
Kijk voor meer informatie op de website van de ChristenUnie: www.lansingerland.christenunie.nl/waardigouderworden.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.