maandag 17 december 2018 | week 51
Home » Politiek » ‘Hordijklocatie’ wordt gasloze wijk

‘Hordijklocatie’ wordt gasloze wijk

‘Hordijklocatie’ wordt gasloze wijk

Berkel en Rodenrijs – De gemeente Lansingerland, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Vink Ontwikkeling ondertekenden donderdag 8 maart de anterieure overeenkomst voor een woningontwikkeling op het terrein van de voormalige palletfabriek Hordijk in Berkel en Rodenrijs. In deze overeenkomst worden alle afspraken op het gebied van onder andere duurzaamheid, financiën en het openbaar gebied vastgelegd.

Trees Borkus-Henskens

Het plan bestaat uit de realisatie van rond de 120 gasloze woningen met een gevarieerd aanbod van appartementen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. Binnen dit programma wordt onder andere 20% aan sociale huur en 10% sociale koopwoningen voorzien. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met de gemeente een stedenbouwkundig plan opgesteld. In dit plan zijn de eisen vastgelegd als het gaat om programma, verkaveling, water en groen, wegen, parkeerplaatsen en de duurzaamheidsambitie.
De woningen en het openbaar gebied krijgen een hoog duurzaamheidsniveau, waarbij de complete wijk gasloos wordt. Na de ondertekening overhandigden de projectontwikkelaars een certificaat aan de gemeente; zij adopteerden 100 m² tropisch hardhout. Naar verwachting zal de bouw in de tweede helft van 2019 van start gaan.

Check Also

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland - Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Geef een reactie