zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » ‘Hordijklocatie’ wordt gasloze wijk

‘Hordijklocatie’ wordt gasloze wijk

‘Hordijklocatie’ wordt gasloze wijk

Berkel en Rodenrijs – De gemeente Lansingerland, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Vink Ontwikkeling ondertekenden donderdag 8 maart de anterieure overeenkomst voor een woningontwikkeling op het terrein van de voormalige palletfabriek Hordijk in Berkel en Rodenrijs. In deze overeenkomst worden alle afspraken op het gebied van onder andere duurzaamheid, financiën en het openbaar gebied vastgelegd.

Trees Borkus-Henskens

Het plan bestaat uit de realisatie van rond de 120 gasloze woningen met een gevarieerd aanbod van appartementen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. Binnen dit programma wordt onder andere 20% aan sociale huur en 10% sociale koopwoningen voorzien. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met de gemeente een stedenbouwkundig plan opgesteld. In dit plan zijn de eisen vastgelegd als het gaat om programma, verkaveling, water en groen, wegen, parkeerplaatsen en de duurzaamheidsambitie.
De woningen en het openbaar gebied krijgen een hoog duurzaamheidsniveau, waarbij de complete wijk gasloos wordt. Na de ondertekening overhandigden de projectontwikkelaars een certificaat aan de gemeente; zij adopteerden 100 m² tropisch hardhout. Naar verwachting zal de bouw in de tweede helft van 2019 van start gaan.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.