maandag 17 december 2018 | week 51
Home » Politiek » Waardevol voor Lansingerland

Waardevol voor Lansingerland

Waardevol voor Lansingerland

Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. En dat is dan ook waar de ChristenUnie zich de komende jaren weer voor wil inzetten. Natuurlijk hebben we herkenbare punten, zoals je van ons mag verwachten. We zetten ons ervoor in dat er zorg en ondersteuning is voor wie dat nodig heeft. We investeren in een aantrekkelijke omgeving en we vinden het vanzelfsprekend dat de overheid rechtvaardig is. Maar er is meer.

Gezonde gemeente

We kiezen voor gezondheid; voor een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving. Dat betekent voor ons dat we in de komende jaren meer aandacht vragen voor bijvoorbeeld klim- en klauterplekken voor de jeugd, chillplekken voor pubers, voor buitenruimte waar 8- en 80+ en iedereen daar tussenin graag komt en voor seniorensport. Het betekent ook dat er veel meer focus moet zijn op de fiets, als hét ideale vervoermiddel naar de centra en scholen. #theBikeisthenewCar

In de zorg voor oud en jong moet de nadruk wat ons betreft veel meer komen te liggen op preventie. Leefgewoonten die tijdens de kinderjaren worden aangeleerd, hebben blijvend effect op de gezondheid. In de praktijk zien we dat er voor de overheid wel een taak wacht wanneer de boel ontspoord is, of een relatie in scherven ligt, maar niet om dat te voorkomen.
Daarom focust de ChristenUnie voor een gezonde gemeente niet alleen op goede zorg en ondersteuning, maar op het voorkomen van problemen. We willen buurtgezinnen als vraagbaak voor jonge ouders, welzijn op recept en een seniorenrestaurant. En we willen aansluiten bij landelijke initiatieven zoals Jongeren op Gezond Gewicht. #goedestartgezondleven

Aantrekkelijke omgeving

In een aantrekkelijke gemeente is wat ons betreft meer ruimte voor sociaal betrokken ondernemers. Om betrokken ondernemerschap te stimuleren, moeten zulke ondernemers voorrang krijgen bij het aanbesteden van werk in onze gemeente. Ook de inzet van onze inwoners in allerlei verbanden van clubs, verenigingen, activiteiten, organisaties en kerken willen we meer waarderen. Want daar groeien de netwerken en daar ontstaat de veerkracht die samenleving sterk maakt. Om dit te ondersteunen willen wij dat vrijwilligers gratis cursussen kunnen volgen en dat voor hen de Verklaring Omtrent Gedrag gratis wordt verstrekt. #waardevolLansingerland

Duurzaamheid is voor de ChristenUnie geen mooi groen schilletje om een lelijk product. Duurzaam leven is bewust leven, bewuste keuzes maken om ophoping van afval te verminderen, verspilling en vervuiling van onze leefomgeving te voorkomen en zo veel mogelijk te werken met eerlijke producten. Duurzaamheid gaat dus ook over hergebruik en over de lokale economie. Duurzaamheid is het organiseren van één autoloze werkdag in Lansingerland waarin de gemeente het voortouw neemt. Het is verspilling tegengaan door het opzetten van een restaurant waar gekookt wordt met voedsel dat niet aan de schoonheidseisen voldoet. Duurzaamheid is ook een repaircafé waar spullen een tweede leven krijgen. Zo kan Lansingerland de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland worden. #duurzaamisgeenschilletje

Betrouwbaar bestuur

We kiezen voor een overheid die eager is; die weet wat er speelt en gedreven is om zich in te zetten voor de bloei van onze gemeente. Waar nodig is de overheid het vangnet voor wie het zelf niet redt. Waar het kan geeft de overheid ruimte aan de samenleving en zoekt inwoners en ondernemers op om samen te werken. Wat ons betreft gaat het gemeentehuis ook per jaar minimaal een dag dicht en gaan alle ambtenaren aan de slag bij een organisatie of instelling binnen de gemeente of gewoon eens met de fiets door de gemeente. #samenkomjeverder

We maken bewuste, toekomstbestendige keuzes. Zodat de identiteit van Lansingerland blijft wat die was: een dorp dicht bij de stad, een groene omgeving, gevarieerde woonwijken, een vertrouwde buurt en alledaagse voorzieningen op fietsafstand. #010buiten

Regeren is vooruitzien. Het toekomstperspectief is daarom voor de ChristenUnie belangrijk in de keuzes die we vandaag maken. We zijn zuinig waar het kan en gul als het onze gemeente mooier, steviger en kleuriger maakt. #detoekomstbegintvandaag

Wat ons motiveert

Voor ons beleid en bij onze keuzes laten wij ons inspireren door de Bijbel. Dat betekent niet dat we bij alle vragen een pasklaar antwoord hebben. Het betekent wél dat de raadsleden van de ChristenUnie met elkaar zoeken naar antwoorden die recht doen aan het doel waarmee de mens op de aarde leeft en die rekening houden met de opdracht die de mens heeft gekregen om als een goed rentmeester de aarde te beheren. #thatsthespirit

Kies ook voor wat #waardevol is voor Lansingerland en stem op Lijst 5 ChristenUnie Lansingerland! Bron: ChristenUnie Lansingerland.

Check Also

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland - Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Geef een reactie