zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » PvdA stelt vragen over bushalte Bonfut
Berkel en Rodenrijs - Er gaat gebouwd worden op het voormalige Hordijk-terrein bij de Bonfut. Het plan bestaat uit de bouw van circa 120 woningen met een gevarieerd aanbod. In deze nieuwe wijk zullen zo’n 400 mensen komen te wonen. Reden voor de PvdA Lansingerland opnieuw te pleiten voor een bushalte in de nabije omgeving.

PvdA stelt vragen over bushalte Bonfut

PvdA stelt vragen over bushalte Bonfut

Berkel en Rodenrijs – Er gaat gebouwd worden op het voormalige Hordijk-terrein bij de Bonfut. Het plan bestaat uit de bouw van circa 120 woningen met een gevarieerd aanbod. In deze nieuwe wijk zullen zo’n 400 mensen komen te wonen. Reden voor de PvdA Lansingerland opnieuw te pleiten voor een bushalte in de nabije omgeving.

De halte Bonfut bevindt zich op grondgebied van Rotterdam zodat medewerking van deze gemeente nodig is. De inwoners van deze nieuwe wijk zullen, net als de vele bewoners van de aanpalende Rodenrijsezoom, Bonfut en Wildersekade, voor een OV-halte naar ruim 750 meter verderop gelegen station Rodenrijs of Koegelwieckplantsoen moeten gaan.
PvdA Lansingerland vindt de komst van deze nieuwe wijk een prachtig moment om de bushalte Bonfut in ere te herstellen. Gerard Bovens stelde in een reactie op dit verheugende bericht vervolgens zijn allerlaatste raadsvraag: “Is het college bereid om er bij de Metropoolregio en het college van Rotterdam op aan te dringen dat met ingang van de RET dienstregeling 2019 de ZoRo-bushalte Bonfut weer in ere wordt hersteld.”
De PvdA-fractie hoopt van harte op een positief antwoord.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.