dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Algemeen » De Poort en De Wiekslag gaan intensief samenwerken
Bleiswijk - Basisscholen De Poort en De Wiekslag in Bleiswijk vallen onder de Stichting Spectrum voor Christelijk Onderwijs en zetten een traject in om intensief te gaan samenwerken. Spectrum stelt momenteel een nieuw plan voor de toekomst op en daarbij wordt naar tal van zaken gekeken.

De Poort en De Wiekslag gaan intensief samenwerken

De Poort en De Wiekslag gaan intensief samenwerken

Bleiswijk – Basisscholen De Poort en De Wiekslag in Bleiswijk vallen onder de Stichting Spectrum voor Christelijk Onderwijs en zetten een traject in om intensief te gaan samenwerken. Spectrum stelt momenteel een nieuw plan voor de toekomst op en daarbij wordt naar tal van zaken gekeken.

In de eerste plaats gaat het er natuurlijk om dat alle scholen zich inzetten om modern en toekomstgericht onderwijs te geven zodat de kinderen hun weg in het Voortgezet Onderwijs en later de maatschappij met succes kunnen volgen.
In de tweede plaats wordt altijd gezocht naar de continuïteit van de scholen. Zoals met ieder plan wordt vooraf van alles onderzocht en is ook kritisch gekeken naar de prognoses van de leerlingenaantallen.

Krimp

Op de lange termijn wordt voor heel Bleiswijk een krimp van het aantal leerlingen verwacht van rond de 15%. Deze trend zal ook het christelijk onderwijs niet voorbij gaan. De Poort heeft hier al een aantal jaren mee te maken. Dit ondanks vernieuwingen die zijn doorgevoerd en de school hoog doen scoren in opbrengsten en tevredenheid van leerlingen en ouders.
Voor Spectrum zijn dit redenen om de scholen intensief te laten samenwerken en ze samen de toekomst te laten onderzoeken. Waar kunnen ze elkaar versterken en voorkomen dat ze aanlopen tegen problemen waar veel kleine scholen mee kampen? Het onderzoek naar de toekomst zal geleid worden door de huidige directeur van de Wiekslag Suzanne Potuijt. Vanwege de pensionering van Bob Ravelli, de huidige directeur van De Poort per september, zal Suzanne Potuijt na de zomer ook directeur worden van de Poort.
Uitgangspunt bij dit alles blijft dat er goed christelijk onderwijs gegeven blijft worden in Bleiswijk en omgeving.

Check Also

TooropMavo en Vak College Hillegersberg: kleinschalig en modern

Hillegersberg - De TooropMavo en het Vak College Hillegersberg zijn beide in Hillegersberg gevestigd. In dit artikel een kennismaking met beide scholen.

Geef een reactie