donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » De VVD bezoekt woonzorglocatie Laurens De Tuinen

De VVD bezoekt woonzorglocatie Laurens De Tuinen

De VVD bezoekt woonzorglocatie Laurens De Tuinen

Bleiswijk – Erik Kampinga en Edwin Vervaet van de VVD brachten onlangs een bezoek aan woonzorglocatie Laurens de Tuinen. Ze spraken met Rineke Grootendorst, teamleider Zorg en Welzijn, Sjaan Waterreus, vrijwilligster van het eerste uur en bewoner mevrouw Scheers. Beide kandidaat-raadsleden werden hartelijk ontvangen met koffie en al snel was men met elkaar in gesprek.

De Tuinen bestaat nu bijna 10 jaar. Het is een mooie locatie met een groot restaurant, een Atrium, een tuin, speelrekken, kassen en een schuur waar vogels gehouden worden. “De wachtlijst is lang, maar wie hier uiteindelijk terecht komt, heeft het erg naar zijn zin”, vertelt Rineke Grootendorst. “De Tuinen heeft 140 vrijwilligers die zorgen voor diverse activiteiten”, vervolgt Sjaan Waterreus. “Iedere donderdag gaan de vrijwilligers wandelen met de inwoners op de vrijdagmiddag is er happy hour met een drankje en spelletjes in het Atrium. Ook zijn de honden van DIVOO regelmatig aanwezig.”
De muren van de woonzorglocatie worden opgefleurd met lokale kunst.

Thuis

Het overheidsbeleid is om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De nieuwe bewoners hebben daardoor tegenwoordig bij binnenkomst al veel meer zorg nodig dan vroeger. “We kunnen ons afvragen of het een goed idee is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen”, meent Erik Kampinga. “Wanneer thuiszorg diverse keren per dag langs moet om zorg te leveren, dan wordt er veel tijd verloren aan de reis, administratie en andere werkzaamheden die bij het wonen in een verzorgingshuis en/of verpleeghuis niet van toepassing zouden zijn.”
Mevrouw Scheers vertelt enthousiast hoe blij ze is nu ze in De Tuinen woont. “Het eten is lekker, de verzorging is goed geregeld en er wordt van alles georganiseerd om het ons als bewoners naar de zin te maken.”
Rineke Grootendorst: “Er zijn 84 inwoners, waarvan de helft op de PG afdeling verblijven. Dat is de afdeling met zorg en aandacht voor bewoners met dementie, zij wonen op de beschermde afdeling. De andere helft verblijft op de somatische zorgafdeling, deze inwoners zijn tegenwoordig vaker rolstoel gebonden en hebben ook veel zorg nodig.”
Het werk van de verzorgers wordt steeds zwaarder en Rineke geeft ook aan dat het moeilijk is om
goede mensen te vinden. “Er staan op dit moment vier vacatures open die niet makkelijk in te vullen zijn. Er is financieel geen beletsel om verzorgenden aan te nemen, maar vindt ze maar eens!”
De VVD is zeer positief over hoe de zaken bij de Tuinen zijn geregeld. “De twee aandachtsgebieden zijn hoe kan er goed personeel gevonden worden en hoe kan vrijwilligerswerk gestimuleerd worden”, aldus Edwin Vervaet.

Check Also

Right to Challenge in Lansingeland

Lansingerland - Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners krijgen met R2C daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren. De ChristenUnie vroeg zich in de commissievergadering Algemeen Bestuur af of de fracties vinden dat er voldoende werk wordt gestoken in en voldoende aandacht is voor de Right to Challenge in Lansingerland.

Geef een reactie