dinsdag 25 september 2018 | week 39
Home » Politiek » Jongerendebat WIJ Lansingerland

Jongerendebat WIJ Lansingerland

Lansingerland – Wegens het enorme succes van het eerste jongerendebat van WIJ Lansingerland organiseert deze partij op 12 maart opnieuw een
jongerendebat. Naast de vele jonge leden die de politieke partij heeft worden ook andere jongeren uitgenodigd om mee te debatteren. Ben je jonger dan 25 jaar (of jong van geest) en wil je je stem laten horen, kom dan op maandag 12 maart om 19.00 uur naar The Point in Bergschenhoek. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.