woensdag 20 juni 2018 | week 25
Home » Politiek » Criminaliteitscijfers over 2017 zijn bekend gemaakt
Lansingerland - Afgelopen week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de criminaliteitscijfers over 2017 en vergeleek die met 2012. Het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten dat Nederlanders van 15 jaar of ouder ondervonden tussen 2012 en 2017 is landelijk gedaald. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de misdrijven die door de politie over die periode zijn geregistreerd.
In Lansingerland neemt oplichting of valsheid in geschriften en het aantal geweldsmisdrijven toe.

Criminaliteitscijfers over 2017 zijn bekend gemaakt

Criminaliteitscijfers over 2017 zijn bekend gemaakt

Lansingerland – Afgelopen week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de criminaliteitscijfers over 2017 en vergeleek die met 2012. Het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten dat Nederlanders van 15 jaar of ouder ondervonden tussen 2012 en 2017 is landelijk gedaald. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de misdrijven die door de politie over die periode zijn geregistreerd.
In Lansingerland neemt oplichting of valsheid in geschriften en het aantal geweldsmisdrijven toe.

Freek J. Zijlstra

De gedetailleerde cijfers voor Lansingerland zijn bekend. In het tabellarisch overzicht verstrekt het CBS gegevens over de jaren 2015, 2016 en 2017.
Het totaal aantal geregistreerde misdrijven neemt over die periode in 2017 af (1895 ten opzichte van respectievelijk 2315 en 2330). Dat geldt echter ook voor het totaal aantal opgehelderde misdrijven in 2017 (310 ten opzichte van respectievelijk 405 en 365). Daarbij nam het aantal geregistreerde verdachten ook af in 2017 (380 ten opzichte van respectievelijk 500 en 445).
Diefstal en inbraak behoort met 52% tot de meest voorkomende delicten, al is dat aantal in 2017 met 900 behoorlijk gedaald ten opzichte van de 1305 in 2015. De hoeveelheid delicten waarbij oplichting of valsheid in geschriften aan de orde is, neemt de laatste jaren met respectievelijk 20 en 67% toe.
De hoeveelheid vernielingen en beschadigingen neemt met 20% af ten opzichte van 2015.
Verontrustend is dat het aantal geweldsmisdrijven ten opzichte van 2015 van 165 nog steeds met 200 misdrijven in 2017 blijft toenemen. Daaronder vallen mishandeling, bedreiging en stalking, seksueel misdrijf of een levensmisdrijf.
Het aantal verkeersmisdrijven is licht gedaald (335 in 2015, 340 in 2016 en 310 in 2017), maar het verlaten van de plaats van het ongeval bedraagt in 2017 toch nog 240 en het rijden onder invloed bij het veroorzaken van een ongeval waren in 2017 nog 45 gevallen.
Het totaal aantal geregistreerde drugsmisdrijven bedroeg in 2015 nog 10; in 2017 waren dat er 5. Dat geldt ook voor vuurwapenmisdrijven. Uit de cijfers blijkt niet of dat om dezelfde gevallen gaat.

Check Also

De Bloemenbuurt spreekt aan

Lansingerland - In één van de eerste nieuwbouwwijken uit de beginjaren ’70 hebben bewoners een buurtvereniging opgericht. De eerste bijeenkomst met een kleine veertig bewoners vond dinsdag 12 juni jl. plaats. De initiatiefnemers hadden flink uitgepakt en kans gezien als sprekers wethouder Simon Fortuyn, veiligheidsadviseur Patrick Kolijn, wijkagente Annemiek Roos en wijkbeheerder Simon Lamens acte de présence te laten geven. Een goede en gezellige start om bewoners van een wijk samen op te laten trekken.