zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Politiek » Jong-CDA wil meer starterswoningen

Jong-CDA wil meer starterswoningen

Jong-CDA wil meer starterswoningen

Lansingerland – Tijdens het groot jongerendebat was er een stelling over meer bouwen voor jongeren. Dave Bergwerff, 24 jaar en nummer drie op de kieslijst voor het CDA, vindt dat er meer woningen voor jongeren moeten komen die in Lansingerland willen blijven. We registreerden een gesprek met partijgenoot en wethouder Albert Abee, die verantwoordelijk is voor het bouwen in onze woonomgeving.

Freek J. Zijlstra

Dave Bergwerff wil graag in Lansingerland blijven wonen, maar constateert dat er in de stad-in-wording, die er trots op is de op één na jongste gemeente van Nederland te zijn, eigenlijk geen plaats is voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten en op zoek gaan naar eigen woonruimte.
Albert Abee, een CDA-er in hart en nieren, woont niet in Lansingerland en staat daarom als lijstduwer op de kieslijst. Toch wil hij er nog graag een periode als wethouder aan vast plakken, wellicht weer met een portefeuille waar grondzaken en woonvoorzieningen in zitten.

Eigen jongeren eerst

Dave: “Er is te weinig woningaanbod voor starters. Omdat uit de grote steden jongeren ook graag hier willen wonen, worden de kansen van jongeren die hier opgegroeid zijn verkleind. Ik vind daarom dat er een wegingsfactor moet komen, waardoor jonge inwoners van Lansingerland áltijd meer kans maken op een huur- of koopwoning. Generaties die met elkaar in dezelfde woonomgeving opgroeien, naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen past ook helemaal in het CDA-gedachtengoed.”
Albert Abee: “In Parkzoom 3 te Bergschenhoek hebben we dat idee toegepast. Daar zijn twintig starterswoningen van circa € 180.000 met voorrang aan Lansingerlanders uitgeloot. Aan het eind van het jaar starten we met de bouw van nog eens tien starterswoningen met een prijs vanaf € 140.000.”
Bij aankoop van een woning met het label ‘Koopstart’ en een prijs van € 180.000 werd een korting gegeven van 18-20% op de aankoopprijs. De officiële marktwaarde van die woningen bedraagt echter € 220.000. Het huis is volledig van de koper. Als je het huis na een tijdje wilt verkopen, betaal je de 18-20% korting plus (gemiddeld) 28,5% van de winst terug. Als het huis minder waard is geworden, wordt het verlies op dezelfde manier gedeeld.

Alternatief bouwen

Abee: “We gaan op Wilderszijde zo’n 2500 woningen bouwen. Daar liggen kansen om langs de HSL hoge complexen met kleinere, kwalitatief hoogwaardige appartementen te bouwen. Ik denk dat starters best klein kunnen beginnen en na een paar jaren doorschuiven naar een groter appartement of woning als die ruimte nodig is voor het stichten van een gezin.”
Tiny houses worden steeds populairder, voornamelijk onder mensen die genoegen nemen met weinig. Men kan duurzaam bouwen en efficiënter leven. Is dat ook een idee voor Lansingerland? Dave: “Prima plek om te beginnen en van daaruit door te groeien.” Abee: “Er is altijd een spanningsveld tussen wat de grondprijs zou moeten zijn en wat maatschappelijk acceptabel is. Dat kan de prijs van een tiny house helaas flink opjagen.”
Zouden we niet gewoon een ‘stichting studentenhuisvesting’ of een woonstichting speciaal gericht op jongeren moeten hebben?
Albert Abee: “Ik moedig jongeren vooral aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te beginnen. Je koopt een lap grond, zoekt een architect en gaat in dat collectief aan de slag om een complex met eigen appartementen te ontwikkelen. Als je bescheiden bouwt, kan dat volgens mij heel betaalbaar uitpakken.”

Check Also

Vervangende nieuwbouw Weth. Schipperstraat en Coornwinderlaan

​​​​​Lansingerland - In Berkel Dorp worden woningen gesloopt en vervangen door eenzelfde aantal nieuwbouwwoningen die groter zijn en daardoor dichter op de achterburen komen te staan. Een aantal van die bewoners heeft bezwarende zienswijzen ingediend, maar het college van b. en w. pareert die bezwaren en de leden van commissie Ruimte zien op 5 februari jl. vooralsnog geen reden om tegen het gewijzigde bestemmingsplan te stemmen.

Geef een reactie