zaterdag 23 februari 2019 | week 08
Home » fbpost » Huize Sint Petrus wordt wooncentrum 2.0

Huize Sint Petrus wordt wooncentrum 2.0

Nieuwe aanpak wonen-zorg voor ouderen kan overal toegepast worden

Huize Sint Petrus wordt wooncentrum 2.0

Lansingerland – Het vier-moment kon na de succesvolle open dag op zaterdag 10 februari niet lang uitblijven: eind februari is met 44 geregistreerde aanvragen voor een appartement in Huize Sint Petrus de 70% grens van de 56 beschikbare plaatsen ruim overschreden. Een goed moment om met de enthousiaste initiatiefnemers nog eens terug te kijken op het proces. We spraken met wethouder Ankie van Tatenhove, Dirk Pons (directeur zorgkantoor DSW) en Hans van Petten (directeur domein Wonen met Zorg van Laurens).

Freek J. Zijlstra

Dirk Pons vergelijkt de nieuwe woonsituatie gekscherend met die van studenten aan het begin van hun zelfstandig-wonen leven. “Je gaat weer een beetje ‘op kamers’ wonen, voor de gezelligheid, om de eenzaamheid te doorbreken. Je ontmoet elkaar in de gezamenlijke huiskamer of in het restaurant en je gaat naar je eigen kamer om momenten voor jezelf te hebben of te slapen. Dan is de grootte van de kamers niet belangrijk, maar alles wat de woonomgeving je te bieden heeft.”
Ankie van Tatenhove noemt deze vorm van wonen ‘welzijn op recept’, omdat in veel gevallen een professional – bijvoorbeeld een huisarts of wijkverpleegkundige – bij de (h)erkenning van eenzaamheid verwijst naar dit alternatief.

Bejaardenhuis nieuwe stijl

Hans van Petten en zijn locatiemanager werden blij verrast door de grote belangstelling. ”Toen we de afgesproken 70% getoetste inschrijvingen waren gepasseerd, konden we echt zeggen ‘we gaan ervoor!’ De mensen die nu de overstap naar Huize Sint Petrus willen maken zijn kwetsbare ouderen, vaak vrouwen, boven de 80 jaar, die een veilige woonomgeving zoeken, in de nabijheid van zorg. Ze kunnen naast de thuiszorg die ze al ontvangen, binnen onze vorm van beschut wonen via de gemeentelijke Wmo ook rekenen op huishoudelijke ondersteuning en een warme maaltijd. Ze zijn vrij om aan activiteiten deel te nemen. Voor velen is het belangrijk dat ze weer onder de mensen komen, uit het isolement gehaald worden waar ze vaak ongemerkt in terecht zijn gekomen.”
Van Tatenhove: “Voor veel mensen lijkt het op het bejaardenhuis van een aantal jaren geleden. In dit wooncentrum 2.0 is de basis aanwezig, maar moet je wel zelf dingen regelen. Het doet denken aan wonen in een hofje, alleen is dat nu inpandig.”
Van Petten: “Het is goed dat de gemeente het initiatief heeft genomen, na grote druk uit de samenleving, en wij hebben als zorginstelling het concept met graagte omarmd om dit huis voor de toekomst te kunnen behouden. We gaan overigens binnen onze organisatie bekijken of we deze woonvorm ook op andere plaatsen kunnen uitrollen.”
Pons: “Het unieke van dit concept is dat we eigenlijk verschillende woonvormen, met de daarbij horende financiering, onder één dak brengen. Die verschillende geldstromen blijven natuurlijk in tact, maar we laten in de uitvoering de schotten achterwege.”

Toekomstbestendig

Het zorgkantoor DSW heeft zich gecommitteerd aan het in stand houden van 40 plaatsen voor somatische zorg. Die plaatsen worden conform de Wlz (Wet langdurige zorg) bekostigd. Dat is de basis om het voortbestaan van Huize Sint Petrus te garanderen. Pons: “Dat aantal bedden is minimaal vereist om de verzorging rendabel en op kwaliteitsniveau te houden. Dat is ook het antwoord op de vraag of deze voorziening toekomstbestendig is.
Personeel werven voor ouderenzorg is landelijk een groeiend probleem. Hier in Lansingerland heeft men het echter goed voor elkaar. Er zijn veel netwerken van betrokken vrijwilligers.” Van Petten bevestigt dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. Aan de locatie zijn wel zo’n 150 vrijwilligers verbonden. Daar wordt nu thuiszorg, huishoudelijk hulp en een warme maaltijdservice aan toegevoegd. Bovendien zorgt Welzijn Lansingerland voor gezellige ontmoetingsmomenten op de dag en andere activiteiten, waar men vrijblijvend aan kan deelnemen. Ook ouderen in de woonomgeving achter Huize Sint Petrus kunnen nu gebruik blijven maken van de voorzieningen en aanschuiven bij activiteiten. Met andere woorden, er komt weer leven in de brouwerij!

Rest nog de vraag of men binnen dit concept iets kan doen voor mantelzorgers, de partners of kinderen van ouderen die intensieve thuiszorg nodig hebben en soms na langdurige zorg zelf door hun hoeven zakken. Kunnen er extra crisis- of respijtbedden (logeerplaatsen) gecreëerd worden?
Van Petten: “De Oudelandse Hof heeft crisisbedden en er is een Herstelhotel in Bleiswijk.” Van Tatenhove: “Het Take Care programma is er juist op gericht de zorg even over te nemen, maar wellicht moet dat van logeerweekenden ook uitgebreid worden naar dagen in de week.”
Van Petten verwacht eind april de eerste bewoner voor een huurappartement te verwelkomen.

Check Also

Recreatiebad De Windas gaat weer open

Nog een paar dagen geduld, maar dan kan het recreatiebad van zwembad De Windas weer open voor het publiek. Vanaf 14 januari was het gesloten toen bleek dat er tegels losraakten in het bad. Naar verwachting gaat het bad zondag weer open. Houd de website en Facebookpagina van De Windas hiervoor in de gaten.

Geef een reactie