zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Politiek » VVD bezoekt Technolab
Michel Capitein van Technolab en Kathy Arends

VVD bezoekt Technolab

VVD bezoekt Technolab

Lansingerland – In het kader van de verkiezingen gaan we met elke gemeenteraadsfractie op stap naar een tevoren gekozen locatie en doen daar verslag van. Namens de VVD-fractie gingen Kathy Arends, lijsttrekker, Edwin Vervaet en Eric Kampinga op bezoek bij Michel Capitein en zijn bedrijf Technolab in bedrijvenpark Oudeland.

Freek J. Zijlstra

De VVD vindt het belangrijk dat er meer bedrijvigheid in Lansingerland komt en dat ondernemers de ruimte krijgen. Als het goed gaat met de lokale ondernemers betekent dat extra inkomsten voor de gemeente en meer werkgelegenheid voor onze inwoners. Het ondernemersklimaat in Lansingerland is bij het laatst gehouden MKB-onderzoek beoordeeld met een 6. De VVD vindt dat het streven moet zijn bij een volgende beoordeling minimaal een 7,5 te scoren.
Technolab heeft een mooi en ruim opgezet gebouw op bedrijventerrein Oudeland ten westen van Rodenrijs. Het bedrijf richt zich op het creëren van een gezond binnenklimaat en goed werkende technische installaties, zodat de veiligheid van de daar aanwezige mensen is gewaarborgd. De kwaliteit van water, lucht en materialen wordt getest met behulp van bacteriologische testen en chemische technieken. Het is een relatief jong team met zestien personeelsleden en een dynamisch bedrijf waar nog groei in zit.

Meten, weten, doen

Oprichter en directeur Michel Capitein: “Je kent wellicht het ‘sick building syndrome’ waarbij het personeel klaagt over gevoelige ogen en een pijnlijke neus of keel. Vaak is er dan iets mis met de airco of het luchtverversingssysteem. Filters zijn een voedingsbodem voor bacteriën en berucht zijn (warm)waterinstallaties waarin de Legionellabacterie de zogenaamde veteranenziekte kan veroorzaken. Wij gaan ter plaatse meten, doen testen, schrijven een rapport en doen voorstellen ter verbetering en het maken van aanpassingen om problemen in de toekomst te voorkomen.”
Personeel moet een zekere technische basiskennis hebben en over schrijfvaardigheden beschikken, reden waarom men intern wordt opgeleid. Capitein startte in 1997 met zijn werkzaamheden en vestigde zich in 2008 op Oudeland. Opdrachtgevers zijn onder andere vastgoedbeheerders, installateurs en gemeenten. De wetgeving op het voorkomen van een besmetting met de Legionellabacterie vraagt om een risicobeheersplan. Instellingen hebben een zorgplicht naar personeel en gebruikers. In toenemende mate maken woningbouwcorporaties gebruik van de expertise van Technolab.
Kathy Arends: “Waar gaat het meestal mis?” Michel: ”Men gaat bouwen, dan is er de ingebruikname en na verloop van tijd komen er klachten. Dan pas realiseert men zich dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om besmetting via lucht of water te voorkomen. Explosieve groei in personeel en inderhaast en (te) goedkoop bouwen is bijna vragen om problemen, met name als er aan de tekentafel al niet goed is nagedacht hoe alles beheersbaar gemaakt kan worden.”
Meten is weten en dat geldt ook in deze sector. Dataloggers slaan meetgegevens van het CO2-gehalte, de luchtvochtigheid en de temperatuur op. Bij de nieuwbouw van scholen wordt, ook in Lansingerland, gebruik gemaakt van CO2-gestuurde ventilatie. Michel: “Het is heel belangrijk om dat goed in balans te houden, want een (te) hoog CO2-niveau geeft vermoeidheidsklachten en een afnemende concentratie.”

Rol van de gemeente

In Oudeland moet op eigen grond geparkeerd worden. Michel: “Doordat er nog steeds geen directe openbaar vervoer verbinding is, komen de meeste werknemers, die op meer dan fietsafstand wonen, met de auto. Als een bedrijf groeit, treedt er dus een spanningsveld op tussen de hoeveelheid beschikbare ruimte voor parkeren en uitbreiden van de bebouwing.” Oudeland heeft een parkmanagement dat de meeste problemen oplost. Michel Capitein is voorzitter van die Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO).
“De stichting organiseert de beveiliging, het onderhoud van de buitenruimte, de bewegwijzering en heeft een parkmanager onder contract. De eigenaren van de kavels op Oudeland zijn verplicht een financiële bijdrage te leveren, ook de gemeente draagt jaarlijks financieel bij.”
Kathy: “Is dat genoeg?” Michel: “De gemeente heeft indertijd een lening verstrekt om camerabewaking voor het hele gebied te realiseren. Toch hebben wij om ons complex nog een hek laten plaatsen om het inbrekers extra moeilijk te maken. Het tweede jaar werden wij namelijk onaangenaam verrast door meerdere inbraken en dan sta je in de ontwikkeling van het bedrijf direct op achterstand.”
Michel Capitein ergert zich aan de grote hoeveelheid zwerfvuil langs de Oudelandselaan en op het terrein van Bedrijvenpark Oudeland. Wat hem betreft mogen daar forse boetes op, die daadwerkelijk afschrikken. “Het is zo onnodig en kost veel geld om het allemaal weer te verwijderen.”
Kathy: “Wat betekent je bedrijf voor de plaatselijke werkgelegenheid?” Michel: “Bijna het gehele personeelsbestand komt uit de gemeente Lansingerland en slechts enkele medewerkers komen uit buurtgemeenten. Ik gun zo veel mogelijk opdrachten aan de lokale gemeenschap. Door de specialistische werkzaamheden zoek ik mijn personeel met zorg uit. Ik kan bij langdurige ziekte helaas niet zomaar even iemand via een uitzendbureau aan het werk zetten. Voor wat betreft de toekomst zullen wij zoveel mogelijk personeel in Lansingerland blijven zoeken.”

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie