zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Politiek » CDA bekijkt onveilige verkeerssituaties ter plekke
Het CDA in gesprek met voorbijgangers.

CDA bekijkt onveilige verkeerssituaties ter plekke

CDA bekijkt onveilige verkeerssituaties ter plekke

Lansingerland – In het kader van de verkiezingen bezoeken we met elke gemeenteraadsfractie een locatie en doen daar verslag van. Charles van Harn, Bart Jan van Miltenburg en Matthijs Ruitenberg gingen samen met Jan Ceasar van de Fietsersbond op pad.

Peter Tetteroo

Vrijdagochtend om negen uur ’s morgens staan de kandidaatsraadsleden van de CDA en Jan Ceasar bij de, inmiddels veel besproken, rotonde Oudelandselaan / Klapwijkseweg. Matthijs Ruitenberg meldt dat het voorstel om een fietstunnel onder deze rotonde te graven door de gemeenteraad is weggestemd. Jan Ceasar legt uit waarom zo’n fietserstunnel ook niet de oplossing geweest zou zijn, omdat deze zou uitnodigen om in twee richtingen te gaan fietsen, terwijl het nu juist de bedoeling is dat fietsers zich ook aan rechts fietsen houden. Een voorbijganger stopt. Deze heer kijkt vanuit zijn woning elke dag op de rotonde neer en ziet dit probleem ook.
“Ze fietsen allemaal aan de linkerkant de rotonde over, tegen de rijrichting in en duiken dan links het fietspad op. Niet alleen jongeren hoor, iedereen op de fiets en brommer en dat zo de hele dag en avond door. Het is richting sportpark namelijk. Het gevaarlijkste punt van de rotonde is de oversteek van de Oudelandselaan en niet de oversteek van de Klapwijkseweg. Daar gebeuren de meeste (bijna) ongelukken.”
Ruitenberg zegt dat in de raad geopperd is om de rotonde iets anders te gaan construeren. De hoeken worden minder groot. Jan Ceasar is van mening, dat dit een van de oplossingen is. Nu nemen de fietsers een grote bocht en raken daardoor uit het zicht van de automobilist. Als je het fietspad dichter bij de rijweg houdt, dus wat rechter dan nu, blijven de fietsers in het zicht. Bovendien moet het fietspad veel beter worden uitgelicht, aldus Caesar.
Bart Jan van Miltenburg denkt dat het goed zou zijn om veel grotere waarschuwingsborden te plaatsen en dan niet strak tegen het fietspad aan zoals nu het geval is, dan is het te laat als je aan komt rijden. En betere wegbelijning zal ook helpen, denkt Charles van Harn.

Meer pijnpunten

Er stoppen een paar dames bij de CDA club. Zij waarderen het zeer, dat er aandacht voor dit verkeerspunt is en ze weten nog wel een paar pijnpunten. Bijvoorbeeld het stukje in Berkel bij de Raadhuislaan, de plek waar je over het parkeerterrein van de Hoogvliet het centrum in fietst en min of meer door twee rijen geparkeerde auto’s heen rijdt. Daar staan de auto’s aan weerszijden, meestal met hun achterkant naar de weg, geparkeerd. Als je daar doorheen fietst is er altijd wel zo’n slimmerik die dan net op dat moment achteruit van het parkeervak de straat oprijdt. Daar gaan de heren ook even kijken en beamen de klacht van de dames. Onveilig. Ook hier moet naar een oplossing gezocht worden, vindt Matthijs Ruitenberg.
Nog zo’n heikele verkeerssituatie vinden we op de Oosteindseweg in Bergschenhoek. Een racebaan met veel verkeer van auto’s, fietsers, scooters en voetgangers voor wie vanaf het Mediscoop in oostelijke richting geen trottoir meer is. Charles van Harn vraagt zich af of daar geen drempels gelegd kunnen worden. Volgens Jan Ceasar kan dat niet, omdat het de Oosteindseweg een veendijk is en de grond door het gebonk van auto’s over drempels verzakt en muren van woningen scheuren gaan vertonen. Daar werkt men met wegversmallingen die de snelheid uit het verkeer halen. Ruitenberg vraagt zich af of die weg niet helemaal als dertig kilometerzone ingericht zou kunnen worden.
Op de Hoefweg in Bleiswijk, gedeelte vanaf het Berenrestaurant naar het centrum, rijdt men te hard ondanks de waarschuwingsborden en is er reëel verzakkingsgevaar Er zijn er weinig die zich aan de geldende snelheidsbeperkingen houden. Auto’s, bussen en vrachtverkeer denderen daar lustig over de weg. Van Harn: “Waarom moet iedereen zich zo haastig door het verkeer moet begeven?” Ook de onoverzichtelijke situatie door geparkeerde auto’s (die daar op dit moment ook gewoon mogen staan), auto’s, de bus, fietsers is een probleem. Het verkeer staat er regelmatig vast.

Actie

Matthijs Ruitenberg: “Het fietsveiligheidsplan is door de raad aangenomen, maar nu moet er ook echt actie ondernomen worden en daar zullen wij ons hard voor maken”. Ruitenberg denkt ook dat de regels beter bekend gemaakt moeten worden en dat handhaving noodzakelijk is. En dan niet meteen bonnen uitschrijven, maar eerst waarschuwen. Daarvoor is er meer politie nodig en daar heeft Lansingerland recht op volgens de norm. “Gelukkig maakt de burgemeester zich hier nu ook hard voor”, aldus Ruitenberg.
Bart Jan van Miltenburg besluit de bijeenkomst met de wijze woorden: “Verkiezingen of niet, veilig verkeer blijft belangrijk”.

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie