zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Lezersschrijven » Statiegeldalliantie

Statiegeldalliantie

Graag reageren we op een ingezonden brief in de Heraut van 14 februari jl. van de heer of mevrouw Tan.
De gemeente Lansingerland heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie; ruim 100 gemeenten en vele organisaties gingen haar voor. Wij zijn heel erg blij met het besluit. We reageren op de ingezonden brief, omdat we tijdens onze opruimacties regelmatig mensen tegenkwamen zoals de heer of mevrouw Tan. Ze konden haarfijn uitleggen wat de oorzaak was van het zwerfafvalprobleem, wie de veroorzakers waren en waarom de bedachte oplossingen niet zouden werken. Maar droegen zelf nooit een idee of ‘steentje’ bij aan de oplossing. Tan koppelt mentaliteit en geld los van elkaar en wil de verpakkingsindustrie niet opzadelen met extra kosten. Wij vinden het op straat gooien van plastic flesjes ook getuigen van een slechte mentaliteit, maar zijn van mening, dat het invoeren van statiegeld wel degelijk effectief is.
De invoering van statiegeld op alle flesjes en blikjes heeft in onder andere Zweden, Duitsland, delen van Amerika en Australië bewezen buitengewoon effectief te zijn in het terugbrengen van de hoeveelheid zwerfafval. Afhankelijk van de hoogte van het statiegeld liep het aandeel van blik en plastic flesjes in het zwerfafval terug met 70-90% (rapport CE Delft). In eigen land hebben we ook ervaring met een effectieve manier om zwerfafval terug te brengen. Sinds 2016 moeten we betalen voor plastic draagtasjes (het gaat om een luttel bedrag van 5-10 cent). Er gingen vóór de invoering van de regeling zo’n 3 miljard tasjes per jaar over de toonbank. Dat aantal is met 70% teruggelopen en hun aandeel in het zwerfafval is met 40% afgenomen (bron: site Rijksoverheid). Een klein bedrag heeft dus wel degelijk een reusachtig effect op gedrag.
Van de 2,7 miljard statiegeldloze flesjes en blikjes belanden er 150-260 miljoen op straat (rapport KplusV). Het aandeel van blikjes en flesjes in zwerfafval ligt rond de 40%.
Het opruimen van al het zwerfafval kost de Nederlandse gemeenten 250 miljoen euro, elk jaar opnieuw. De verpakkingsindustrie heeft haar medeverantwoordelijkheid voor het zwerfafvalprobleem tot nog effectief kunnen afkopen door 20 miljoen euro in het Afvalfonds te storten. Een fonds waaruit gemeenten een bijdrage kunnen aanvragen voor het bestrijden van zwerfafval.
De invoering van statiegeld zal in de keten kosten met zich meebrengen: afhankelijk van de statiegeldvariant 30-130 miljoen euro. Maar er zijn ook opbrengsten: 10-110 miljoen (Bron: rapport CE Delft). De kosten en de opbrengsten lijken redelijk in evenwicht, al zijn ze in de keten onevenwichtig verdeeld. Daar moeten we dus een oplossing voor vinden!
74% van de Nederlandse bevolking is vóór de invoering (onderzoek tv programma Radar). Waarom? Omdat we zuiniger met grondstoffen kunnen omgaan, omdat recyclen en hergebruiken minder belastend is (minder verbruik van energie en schoon water). Omdat een schone omgeving prettiger leeft, sport en recrëert. Omdat een schone omgeving minder grensoverschrijdende criminaliteit uitlokt en veiliger is. Een schone omgeving draagt bij aan een gezonder milieu, minder micro-plastic in de bodem en in ons drinkwater en draagt bij aan de vermindering van de enorme plastic vervuiling van onze zeeën en oceanen.

Werner Rovers
Anneke Dierkx

Check Also

AED omgeving Berkelsezoom

In Lansingerland maakt een aantal inwoners zich hard zoveel mogelijk bewoners in hun omgeving een …

Geef een reactie