zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Nieuws » Werkgroep zet zich in voor meer AED’s in Lansingerland

Werkgroep zet zich in voor meer AED’s in Lansingerland

Nu ook een AED op toegangshek bij Rotta

Werkgroep zet zich in voor meer AED’s in Lansingerland

Lansingerland – Op diverse plaatsen in Lansingerland, zoals bij bedrijven of in winkels, hangt er al enige tijd een AED. Een AED is een apparaat waarmee je eerste hulp kunt verlenen bij iemand met een hartstilstand. Een speciale werkgroep werkt er naar toe, dat het aantal apparaten op openbare plaatsen snel toeneemt. De werkgroep is samengesteld uit onder meer EHBO, Buurttoezicht, brandweer, een medewerker van de gemeente en een aantal enthousiaste burgers.

John Hofman

Een AED zorgt voor elektrische schokken, waarmee het hart als het ware ‘gereset’ wordt, weer op gang wordt gebracht. De letters AED staan voor: Automatisch Externe Defibrillator. Tot voor kort hingen er in heel Lansingerland slechts vier AED’s die zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar bereikbaar zijn. Door toedoen van een speciale werkgroep is dit aantal verdubbeld. Nog niet ideaal, want de meeste bij HartveiligWonen aangemelde AED’s bevinden zich binnen in winkels, bedrijven en verenigingen. Na sluitingstijd, ’s avonds en ’s nachts, kan er dus niemand meer bij en daarom wil men meer AED’s op openbare plaatsen.

Rotta

Woensdag 21 februari werd er één geplaatst op het toegangshek bij Natuur- en Vogelwacht Rotta aan de Hoeksekade. Samen met Hanny v.d. Heuvel, voorzitter van BOR (Bewoners Organisatie Rotte), onthulde Hans Sanders, voorzitter van Rotta, de buitenkast met AED.
Alle gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond zijn inmiddels aangesloten bij HartveiligWonen, een systeem dat is aangesloten op de meldkamer waar 112 meldingen binnenkomen en waar alle AED’s en vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Een acute hartstilstand kan iedereen overkomen en dan is het heel belangrijk dat er binnen zes minuten hulp wordt verleend. HartveiligWonen zet zich in voor optimale burgerhulpverlening. Dat doet ze met goed getrainde vrijwilligers, een alarmsysteem en voldoende AED’s. Momenteel heeft Lansingerland al 650 vrijwilligers en 30 AED’s die zijn aangemeld bij HartveiligWonen. Dit lijkt veel, maar in feite is het aan te bevelen dat iedereen kan reanimeren en een AED kan bedienen.

Aanmelden cursus

Iedereen zonder een geldig EHBO- en/of reanimatiediploma kan zich aanmelden bij een EHBO-vereniging om een reanimatiecursus (waarin ook het werken met een AED aan de orde komt) te volgen. Een cursus neemt slechts twee avonden of twee middagen van elk twee uur in beslag neemt. Uiteraard kan men ook zonder reanimatiediploma in noodgevallen de AED pakken en proberen het slachtoffer te redden, maar een cursus zorgt ervoor dat er vanwege onbekendheid met het apparaat geen onnodige tijd verloren gaat. Het blijkt helaas nog steeds dat veel mensen die de AED wel kunnen bedienen toch wat huiverig zijn om aan de slag te gaan bij een hartstilstand en bang zijn fouten te maken. Dat is echt niet nodig, want door rustig te blijven en de instructies van de AED te volgen, kan er niets fout gaan.
Meldt u zich aan als vrijwilliger bij HartveiligWonen via de website www.hartveiligwonen.nl.
De werkgroep stuurt een brief naar alle buurtgenoten van bedrijven/winkels waar een nieuwe (buiten)AED is geplaatst, met de oproep zich aan te melden voor een cursus. Vanuit de EHBO vereniging wordt de mogelijkheid geboden om een training samen met uw buurtgenoten te volgen. Bewoners van de Molenwijk in Bergschenhoek gingen u reeds voor. Zij kregen de training van Emmelies Kolpa van de EHBO-vereniging Bergschenhoek in de trouwzaal van het gemeentehuis. De Molenwijk heeft met succes een aanvraag gedaan bij het zogenaamde ZEIL-fonds (Zorg voor Elkaar In Lansingerland) van de gemeente Lansingerland, waardoor met subsidie een AED is aangeschaft voor de woonwijk.

Winkels en bedrijven

De werkgroep zal ook contact opnemen met bedrijven en winkels op strategische plekken in Lansingerland, waar de AED reeds hangt, om deze van binnen naar buiten het gebouw c.q. de winkel te plaatsen, zodat hulpverleners in geval van een reanimatie, er 24/7 bij kunnen. Het is heel belangrijk om uw AED (of deze nu binnen of buiten hangt) aan te melden bij HartveiligWonen. Heeft uw bedrijf of instelling interesse om een AED te verplaatsen naar de buitengevel, wilt u met uw buurtgenoten een AED binnen uw woonwijk realiseren, of heeft u andere vragen neem dan contact op met de gemeente via info@lansingerland.nl.

Check Also

Prins Johan Frisoschool gaat voor fit en gezond

Berkel en Rodenrijs - “Bij kinderen ligt de basis voor gezonde gewoontes; voor het behouden van de regie over je voeding en bewegen,” is de overtuiging van Jose Alonso, in het dagelijks leven trainer en voedingsdeskundige bij een Hoekse sportschool. Hij is één van de deelnemers van het Lansingerlands Initiatief en dient daarvoor deze week een projectplan in bij de gemeente.

Geef een reactie