zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Algemeen » “Op ieder inkomen past een dak”

“Op ieder inkomen past een dak”

Huurdersvereniging organiseert Woon-debat

“Op ieder inkomen past een dak”

Lansingerland – De Huurdersvereniging Lansingerland (HVLL) heeft als doel het behartigen van de belangen van de huurders van de woningen die eigendom of in beheer zijn van 3B Wonen. Omdat de vereniging het belangrijk vindt om haar zorgen te delen met de politiek in Lansingerland wordt op 5 maart een debat gehouden in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2 in Berkel en Rodenrijs. Aanvang 19.30 uur. We spreken vooruitlopend op dit debat met de heer G. Jansen van de huurdersvereniging.

Op de vraag wat de HVLL voor de huurders doet, wordt al snel duidelijk dat niet alles hier benoemd kan worden, maar een paar speerpunten wel. “Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 van kracht is zijn wij, als HVLL, een gelijkwaardige partij geworden bij de gesprekken met de gemeente en 3B Wonen. Deze gesprekken tussen de drie partijen worden uiteindelijk bekrachtigd in de Prestatieafspraken. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat we tot en met 2019 hebben afgesproken, zoals nieuwbouw, denkend aan de doelgroepen”, aldus Jansen.
Daarnaast is de HVLL in gesprek met 3B Wonen waar het gaat om de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoudsbeleid en de duurzaamheid. “We zijn bijvoorbeeld aanwezig bij de meedenkgroepen in Berkel en Rodenrijs over de sloop en nieuwbouw van de Wethouder Schipperstraat en de toekomstige plannen voor de Julianastraat en Bernardlaan, maar we zijn ook gesprekspartner bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Er is hiervoor een sociaal statuut overeengekomen.”

‘Emptynester’

De HVLL heeft inmiddels belangrijke dingen bereikt.
Jansen: “Vanwege de Prestatieafspraken hebben we een goede relatie kunnen opbouwen met zowel de verhuurder 3B Wonen, de gemeente als de lokale politiek. Maar we zijn vooral erg blij met de regeling voor, wat we noemen, ‘emptynesters’. Dit zijn mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, of die alleen overblijven in een eengezinswoning. De eerste jaren gaat dat nog prima, maar als er gebreken optreden in de gezondheid willen mensen steeds vaker een gelijkvloerse woning hebben. Hiervoor is de huur meestal hoger dan de huur van de huidige woning. Tot nu toe bleef men dan ook liever in de eengezinswoning wonen. We hebben nu afspraken gemaakt met 3B Wonen dat er regels gemaakt zijn over horizontaal verhuizen. 3B Wonen heeft hiervoor speciaal een ‘Doorstroom makelaar’ aangesteld. De laatste tijd blijkt dat er meer vraag is naar deze mogelijkheid, maar dat er niet voldoende woningen beschikbaar zijn. De HVLL pleit nu voor deze doelgroep meer woningen te bouwen.”

Doelgroepen

Over wie hebben we het. “Doelgroepen zijn onder andere de ouderen, maar er zijn ook diverse andere doelgroepen, zoals jongeren die grote moeite hebben betaalbare woningen te vinden in Lansingerland. Voor alle doelgroepen zijn wij hard aan het werk. Daarom is ook onze oproep om voor al deze doelgroepen goede en betaalbare woningen te bouwen en ernaar te streven dat er een diversiteit aan woonmilieus is in de wijken is. De HVLL zou graag zien dat het percentage sociale huurwoningen in Lansingerland van 19% omhoog kan naar 25%. Vooral vanwege het ernstige tekort aan deze woningen.”
De HVLL werkt niet alleen voor de huurders, maar is ook bezig met wijkgericht werken. Er is een apart bestuurslid dat zich bezig houdt met wijkgericht werken. Zo komt de HVLL daardoor nog dichter bij de huurders.

Scheefwoners

De HVLL vindt de naam die het vorige kabinet gaf aan mensen die volgens hun idee ‘teveel’ zouden verdienen om nog in een sociale huurwoning te mogen wonen vreselijk. “We zien het woord scheefwoners eigenlijk als een scheldwoord. Bovendien zijn er meerdere vormen van scheefwonen. Waar iedereen over roept is het eigenlijke ‘Goedkope’ scheefwonen. Dit zijn de mensen die ‘teveel’ verdienen en die in een ‘te goedkope’ huurwoning wonen. Een paar jaar geleden bedroeg dat nog 20%, maar met de nieuwe Woningwet, waarin Passend Toewijzen wordt toegepast door de verhuurders, is dit percentage gezakt naar ca. 7% en volgens de cijfers van het CBS zakt dit nog verder.
Wij maken ons veel drukker over het ‘Dure’ scheefwonen. Dit zijn mensen die een laag inkomen hebben en die in een te dure woning moeten wonen. Voor Lansingerland is het percentage hiervoor ca. 21% en dit stijgt nog steeds. Dit is voor ons als HVLL erg verontrustend.”

Lid worden

Iedereen die een woning huurt van/via 3B Wonen kan lid worden van de Huurdersvereniging Lansingerland. Hoe meer bewoners lid worden, des te beter zij vertegenwoordigd worden. Wie meer wil weten over het Woon-debat of lid wil worden: lees de advertentie in De Heraut en/of bezoek de website www.hvll.nl.

Check Also

Hoe duurzaam is Lansingerland

Lansingerland - Iedereen heeft het er over en laat graag zijn of haar mening horen: maar hoe duurzaam is Lansingerland eigenlijk. Wat doen de ondernemers en inwoners van onze gemeente er zelf aan om woning, bedrijf of leefwijze toekomstbestendig te maken, passend in het duurzame profiel. De Heraut kijkt graag even binnen om daar verslag van te doen. Dit keer bij de Houweling Groep.

Geef een reactie